kliknutím aktivujete zoom
načítám...
Nenašli jsme žádné výsledky
otevřená mapa
Pohled Cestovní mapa Družice Hybridní Terén Moje lokace Celá obrazovka Předch další

0 Kč - 50 000 000 Kč

Další možnosti vyhledávání

0 Kč - 100 000 Kč

Další možnosti vyhledávání
Našli jsme 0 Výsledek. Zobrazit výsledky

Estate.cz » Architektura & Design » Kultivace tvorbou

Kultivace tvorbou

Brno Housing
Fotoi: Tomáš Slavík
Městské byty jsou často jakýmsi „Yettim“ novodobého developmentu – často se o nich mluví, ale nikdo je nikdy neviděl. Postupně se ale blýská na lepší časy, čehož důkazem je i městská bytovka v „brněnském Bronxu“, svojí architekturou významně kultivující tamní prostředí. Novostavba bytového domu v Bratislavské ulici je navržena jako sociální nájemní bydlení se startovacími byty pro mladé rodiny a osoby s omezenou schopností pohybu. Autory domu jsou architekti ze studia CL3.

Bytový dům Bratislavská 51

Místo: Bratislavská 51, 602 00 Brno

Investor: Statutární město Brno

Autoři: Ing. arch. Roman Gale, Ing. arch. Radek Pasterný, Ing. arch. David Bureš / CL3

Spolupráce: Babka a Šuchma, s. r. o. (stavební řešení), Holky rády architekturu – Ing. arch. Barbora Kudelová, Ing. arch. Kristýna Sirová (interiér vzorového bytu), TPS projekt, s. r. o. (ZTI), Ing. Petr Ducháč (statika), Ing. Radim Staviař (PBŘ)

Generální dodavatel: IMOS Brno, a. s.

Zastavěná plocha: 284 m² bytový dům, 315 m² garáž

Náklady: 40 mil. Kč

Projekt: 2020

Realizace: 2022

Foto: Tomáš Slavík, Barbora Kudelová

Foto: Tomáš Slavík

Autorská zpráva

Zadáním klienta, v tomto případě města Brna, bylo vytvořit levné nájemní bydlení, jež reflektuje požadavky na současné potřeby obyvatel. Úkolem bylo navrhnout tedy startovací byty pro vymezenou skupinu obyvatelstva, jež může být znevýhodněna např. pro získání úvěru v bankovním sektoru. Z toho mimo jiné vyplynulo, že důležitým aspektem při práci na zakázce byla finanční dostupnost její realizace. Použitím levných materiálů, absencí detailů a efektivním prostorovým řešením jsme se pokusili dokázat, že úspornost a kvalita obytného prostředí nemusí být vzájemně v rozporu.

Novostavba navržená do proluky v ulici Bratislavská nedaleko radnice Brno-sever svou polohou uzavírá nedokončený městský blok činžovních domů z předválečného období.

V kontextu Brna se jedná o městskou část s neopakovatelným charakterem, kde v bezprostřední blízkosti centra města probíhá proměna tzv. „brněnského Bronxu“ v moderní rezidenční čtvrť.

Stavbu tvoří sedmipodlažní hranol, protkaný pravidelným rastrem čtvercových otvorů. Střídající se okna a lodžie přináší výraznou geometrickou plasticitu do jinak čisté kubické hmoty. Tu doplňuje pobytová, zelení osázená terasa na střeše garáží ve dvorní části parcely a atrium s ovocnými stromy.


Sportovního ducha v kontrastu k přísně geometrické, čistě bílé fasádě stavby dodává rudá podlaha společných prostor chodeb a schodišť, která se vine celým domem od vstupní haly až po kruhový světlík prosvětlující schodišťovou halu v horním podlaží.

Základní rozměr hmoty domu je dán tvarem parcely a okolní zástavbou. Půdorysně má parcela obdélníkový tvar šíře cca 23 m v uliční části. Římsa se nachází přibližně v úrovni hřebene okolních domů, tedy v sedmém nadzemním podlaží.

V přízemí budovy, hlavním vstupem bezprostředně navazujícím na ulici Bratislavskou, je navrženo technické zázemí domu (výměníková stanice, místnost pro uložení nádob na komunální odpad, úklidová místnost), příslušenství ubytovacích jednotek a nebytový prostor s hygienickým zázemím a denní místností personálu. Ve dvorní části 1. NP se nachází garáž pro potřeby obyvatel domu s devíti parkovacími stáními. Ve 2. NP je krom tří ubytovacích jednotek navržena společenská místnost se vstupem na střechu garáže s extenzivním ozeleněním a parkovou úpravou. V dalších pěti podlažích se nachází bytové jednotky o velikosti 1 + kk a 2 + kk. Největší jednotky orientované do dvora jsou upraveny pro užívání osob s omezenou možností pohybu a orientace.

Vertikálně celým domem prochází schodišťová hala s výtahem zajišťujícím bezbariérové propojení všech podlaží.
Konstrukční systém objektu je navržen převážně jako železobetonový monolitický, který tvoří základový rošt podepřený velkoprůměrovými pilotami a v jednotlivých podlažích železobetonové nosné stěny, sloupy a stropní desky. Ve vyšších podlažích jsou železobetonové svislé konstrukce částečně nahrazeny zděnými stěnami. Obvodové stěny jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem. Jako tepelný izolant jsou navrženy tepelněizolační desky z minerální vlny, lepené a kotvené hmoždinkami. Svrchní vrstvu fasády tvoří armovací stěrka s vrchní silikonově-pryskyřičnou stěrkovou omítkou bílé barvy. Střecha objektu je plochá jednoplášťová, vegetační. Vnitřní příčky jsou navrženy z keramických tvárnic, instalační předstěny a přizdívky jsou řešeny jako pórobetonové, případně ze sádrokartonu. Výplně otvorů jsou v 1. NP navrženy z hliníkových profilů, ve vyšších podlažích mají okna plastové rámy a izolační zasklení. Vnitřní dveře jsou převážné plné, dřevěné, hladké, bezfalcové. Dveře dle potřeby pro užívání osob s omezenou schopností pohybu doplňují vodorovná madla ve výšce maximálně 900 mm, madlo je vždy osazeno z vnitřní strany dveří. Objekt je napojen na inženýrské sítě – veřejný vodovod, kanalizaci, silnoproud, sdělovací síť a parovod. Dešťové vody jsou svedeny do podzemní akumulační nádrže, ze které je řešena zálivka vegetační střechy nad garáží, přebytky dešťových vod jsou vypouštěny s regulovaným odtokem do kanalizační sítě.

Dům je vybaven nuceným větráním s rekuperací zajišťujícím výměnu vzduchu ve všech místnostech jednotlivých bytů. Odvětrávání prostoru garáže obstarává samostatná větev VZT. Vytápění v domě zajišťují radiátory. Zdrojem tepla pro vytápění a přípravu teplé vody je tlakově nezávislá parní předávací stanice umístěná v technické místnosti v přízemí domu. Dům je tedy napojen na veřejnou tepelnou soustavu města.

Foto: Tomáš Slavík

CL3

Ateliér CL3 je architektonickou a obchodní společností vzniklou v rámci platformy sdružení architektů, studia, laboratoře přesahující pouhé projektování. Naším hlavním mottem je, že „Architektura pro nás není honba za hezkým obrázkem nebo rutinní továrna na sny. Máme radost a energii pokaždé, když je zadání až nesplnitelnou výzvou. Pracujeme v týmu s respektem k názoru druhých“. Pospolitost členů týmu, šíře názorů i dovedností, jakož i mezioborové přesahy v tvorbě jsou základem naší práce.

Základní členové týmu jsou Roman Gale, David Bureš a Radek Pasterný, které doplňují další spolupracovníci – nyní jsou to Petra, Kristýna, Adéla a Mirek.

Autor: Ing. arch. Roman Gale, Ing. arch. Radek Pasterný, Ing. arch. David Bureš

Líbil se vám článek? Podělte se o něj se svými přáteli:

Čtěte také

BYZNYS & REALITY
LIFESTYLE
ROZHOVORY
ARCHITEKTURA & DESIGN
NABÍDKA NEMOVITOSTÍ
Estate Awards
O portálu
O magazínu Estate
Reference
Premium Media Group
Kontakt
Všeobecné obchodní podmínky
Zásady ochrany osobních údajů
Spravovat souhlas s nastavením osobních údajů

Sociální média

© 2021 All rights reserved​

Made by RomanJelinek.cz | full servisová marktingová agentura

Porovnejte nabídky