Strategie

Dobré vyhlídky pro trh s nemovitostmi v České republice

Dobré vyhlídky pro trh s nemovitostmi v České republice
30.4.2020

Realitní trhy v zemích střední a východní Evropy jsou v poslední dekádě oblíbené. Zahraniční investoři v roce 2019 nasměrovali do regionu 13 miliard eur, což představuje nárůst z devíti miliard eur v roce 2015. Česká republika se navíc osvědčila jako atraktivní destinace, neboť přilákala druhý největší podíl investic v regionu v podobě 25 procent. Řadí se za Polsko se 45 procenty a před Maďarsko s přibližně 15 procenty. Hlavní města těchto zemí, mezi která patří i Praha, se řadí mezi patnáct procent nejlikvidnějších trhů na světě z hlediska mezinárodních realitních investic.

Rychlý růst objemu transakcí v regionu střední a východní Evropy převyšuje celkový globální trend. Dále zde existuje prostor k dalšímu růstu, protože realitní trhy v oblasti stále představují jen malou část globálního objemu investic. Závěry zprávy Global Wealth od společnosti UBS uvádí, že mezinárodní realitní investoři si svůj zájem o tento region i nadále udrží.

„V této nestabilní době je diverzifikace důležitější než kdy předtím. Očekává se, že reality ve střední a východní Evropě budou vykazovat mírně lepší výsledky než investice do nemovitostí v kontinentální Evropě, a z toho důvodu v těchto trzích spatřujeme atraktivní investiční příležitost v rámci dobře vyváženého portfolia,“ uvedla Caroline Kuhnert, vedoucí útvaru globální správy majetku pro střední a východní Evropu, Řecko a Izrael.

Vyšší návratnost než na Západě

Tento region je pro investory atraktivní díky několika faktorům. Především je zde návratnost významně vyšší než v západní Evropě. Podle údajů MSCI činila průměrná návratnost za celý region v roce 2019 více než deset procent. Pro srovnání, u více trhů západní Evropy tento ukazatel nedosahoval v průměru ani šest procent.

Z hlediska investic do nemovitostí ve střední a východní Evropě jsou příznivé i směnné kurzy. K atraktivitě regionu přispěla také možnost použití vlastní měny investora a rostoucí stabilita směnných kurzů místních měn vůči euru. A UBS GWM očekává, že navzdory nedávnému oslabení české koruny a polského zlotého v důsledku globální epidemie tyto měny v nadcházejících čtvrtletích posílí. To by mělo předznamenat návrat ke stabilnější měnové situaci.

A konečně je třeba upozornit na zlepšující se politickou a hospodářskou stabilitu zemí v regionu. Pozoruhodná je zejména v souvislosti s hospodářským růstem těchto zemí, který je vyšší než růst v západní Evropě. Průměrný růst v České republice, Maďarsku a Polsku činil podle UBS téměř čtyři procenta v roce 2019. A ačkoli UBS očekává v roce 2020 recesi, tak v roce 2020 předpokládá oživení na tříprocentní míru růstu. Tento vývoj by měl vyústit v rostoucí poptávku v roce 2021, jež by pak posílila poptávku po prostorách v konkrétních segmentech realitního trhu.

V tahu komerčních realit 

Na základě těchto faktorů považuje společnost UBS investice do kancelářských a průmyslových realit ve střední a východní Evropě za atraktivní, a to se zvláštním důrazem na logistiku. Například nejvyšší výnos z nově pořízených kancelářských prostor v Praze dosahuje v průměru 4,25 procenta, kdežto v západní Evropě to jsou průměrně tři procenta. Zpráva GWM společnosti UBS také uvádí, že obsazenost kanceláří na trzích střední a východní Evropy trvale stoupá. Praha má aktuálně nejnižší, pětiprocentní podíl neobsazených kancelářských prostor ze všech tří hlavních měst zmiňovaných v této zprávě. 

Při pohledu na průmyslový segment zpráva došla k závěru, že prime yield z průmyslových nemovitostí se v Evropě pomalu vyrovnává, nicméně stále je v regionu vyšší než v západní Evropě. Podle údajů společnosti JLL z roku 2019 mohou investoři v Praze vydělat asi 5,5 procenta, zatímco v Německu prime yield dosahuje čtyř procent. 

Drahá Praha

V rezidenčním sektoru má Praha nejvyšší ceny nemovitostí v regionu s průměrnou cenou za metr čtvereční na úrovni tří tisíc eur. Navíc výnosy z rezidenčních nemovitostí jsou zde nižší než v hlavním městě Polska a Maďarska a dosahují méně než čtyř procent. Růst cen na českém trhu je rychlejší než růst mezd a dostupnost moderního městského bydlení klesá. Z důvodu aktuálních omezení zpráva očekává, že trh rezidenčních nemovitostí v letošním roce zpomalí. Dále ovšem analytici společnosti UBS očekávají návrat pozitivního růstu cen, i když poněkud pomalejšího než dříve. Růst cen rezidenčních nemovitostí se pravděpodobně přesune do levnějších předměstských lokalit. Retailový segment má z pohledu společnosti UBS rizikový profil s nižšími výnosy a slabším výhledem.

Přes nejistoty způsobené bojem proti onemocnění covid-19 je tak střední a východní Evropa z pohledu UBS trhem atraktivním pro investory, kteří mají zájem o nemovitosti. UBS předpokládá, že tato atraktivita nebude v dlouhodobém výhledu narušena, a to ani v případě recese v roce 2020.

Tyto stránky používají cookies. Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s jejich používáním.