Strategie

Hodnota nemovitostí je klíčová pro udržitelný rozvoj ekonomiky

Hodnota nemovitostí je klíčová pro udržitelný rozvoj ekonomiky
8.6.2020

Znalost hodnoty nemovitostí, a v rozšířeném pojetí celého životního prostředí, je základem pro další rozvoj ekonomiky v podmínkách omezených zdrojů a nejistoty.

Jak poznat tuto hodnotu učí ucelený program realitního vzdělávání MBARE na VŠE v Praze.  

Zvykli jsme si, že životní prostředí nás obklopuje a vytváří nám podmínky k práci či k zábavě tak nějak bezpodmínečně a automaticky. Globální lidská společnost využívá přírodní zdroje, jako by byly bez omezení, a pohyb zboží a lidí je již ve velké části světa považován za základní svobodu. COVID-19 ukázal, jak moc se mýlíme a jak důležité je v nadcházejícím období posunout místní i světové hospodářství jiným směrem, jelikož dosavadní vývoj není udržitelný. Komplexní studium a výzkum nemovitostního odvětví, které přímo souvisí s životním prostředím, nabývá v této chvíli na důležitosti i s ohledem na klimatickou změnu.

Podstatou ekonomického uvažování na místní i globální úrovni se musí stát přidaná hodnota, která je svázána s produktivitou a která je očištěna o negativní vlivy ekonomické aktivity na okolí. Hodnota nemovitostí, a v rozšířeném pojetí hodnota životního prostředí, je v tomto ohledu nejlepším ukazatelem přidané hodnoty. Zisk na úrovni jednotlivce, společnosti nebo státu, který nebere ohledy na efektivitu užití zdrojů a pomíjí vznik negativních externalit, je v tomto ohledu překonaným kritériem, které lze z dlouhodobého hlediska, a nemovitosti jsou především spojeny s dlouhým horizontem, považovat za škodlivé.  

Výzkum ve spojení s rozvojem informačních technologií nám umožňuje mnohem lépe než v minulosti chápat dopady našich činů a veškeré souvislosti našich rozhodnutí. Jsme tudíž schopni dohlédnout i vliv ekonomické aktivity na hodnotu blízkého či vzdáleného okolí a tím lépe přiřazovat skutečné náklady aktivity k její přidané hodnotě. 

Developeři a investoři cílevědomě navyšují hodnotu svého nemovitostního aktiva, čímž pozitivně ovlivňují i hodnotu aktiv ve svém okolí. Odborníci v oceňování a ve zprostředkování nemovitostí jsou jim poradním orgánem, který pomáhá sledovat standardy a nastolovat trendy. Společným jmenovatelem je jim hodnota nemovitostí, která pokud se efektivně odráží do cen na trhu a zobrazuje právě i širší souvislosti, je rozhodujícím faktorem dlouhodobé udržitelnosti. Takto funkční trh s nemovitostmi s dostatečným znalostním zázemím je potřeba zajistit v každé obci a v každém kraji v Česku. Správně nastavená politika státu a jeho vazeb na globální i lokální svět je rámcem funkčního trhu. 

A právě posílení kompetencí lidí na trhu s nemovitostmi je jedním z hlavních poslání MBARE. V kurzu předávají své zkušenosti posluchačům odborníci, kteří mají společný zájem posunout trh s nemovitostmi kupředu a podpořit činnost developerů, investorů, oceňovatelů a zprostředkovatelů na místní i státní úrovni, protože tímto způsobem poroste celospolečenská hodnota celého trhu. Důraz je kladen i na etický rozměr chování na trhu, neboť i etika, má vliv na užitek dotčených subjektů a dlouhodobou udržitelnost, má svojí přidanou hodnotu. 

Jaroslav Kaizr, Odborný ředitel programu MBARE

František Poborský, Výkonný ředitel programu MBARE 

 

Tyto stránky používají cookies. Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s jejich používáním.