Lifestyle

Ikona současného umění: Díla Gerharda Richtera

Ikona současného umění: Díla Gerharda Richtera
8.1.2021

Gerhard Richter je nezpochybnitelnou ikonou současného umění. Jeho jarní výstava v Metropolitním muzeu patřila mezi nejočekávanější události sezony, reálně však byla přístupná pouze jeden březnový týden. Nepředvídatelná situace panuje nadále a nelze predikovat, zda bude možné kulturní instituce do konce roku volně navštěvovat. Přesto se vídeňské Bank Austria Kunstforum rozhodlo realizovat původní plán a nedávno otevřelo výstavu tohoto německého umělce specificky zaměřenou na krajinomalbu.

Více jak šest desetiletí se Gerhard Richter ve své tvorbě zabývá významem reprezentace a abstrakce v malbě. Své úvahy rozpracovává nejen v rovině vlastního malířského média, ale také konceptuálních a historických implikací. Richter dokáže oba tyto mody bravurně rozpracovávat souběžně a přináší expresivní obrazové možnosti. Jeho malířské gesto disponuje neuvěřitelnou bohatostí poloh, které vycházejí jak z konkrétních fotografických předloh, tak vytváří abstraktní kompozice. Konstantně se tak pohybuje mezi experimentováním s malířskou tradicí a zcela novými způsoby, jak vytvořit obraz.

Život jako fáze 

Tematicky na Richterových plátnech rezonují osobní historie, kolektivní paměť a identita především v kontextu německé poválečné společnosti. Různé fáze jeho tvorby odrážejí vlastní život. Richter se narodil v roce 1932 v Drážďanech a počátkem 60. letech se mu podařilo utéct do Západního Německa, kde se pro něj začala odvíjet nová životní a tvůrčí etapa. Byla to zlomová léta, kdy Richter přešel k monochromatickým malbám založeným na předlohách z tištěných médií, fotografií a rodinných alb. Častokrát se sarkastickým podtónem komentuje kapitalistickou společnost, zároveň se pouští do osobní rodinné historie spojené s účastí na nacistickém režimu.

Richter reagoval také na své současníky a umělecká hnutí poválečného období a vytvářel další série vždy zaměřené na konkrétní umělecký problém či téma. Rozsah jeho génia mohl český divák zažít na výstavě v Národní galerii před třemi roky, kde se její kurátoři snažili o přehledovou expozici cyklů portrétů, krajin nebo chromatických abstrakcí.

Krajiny

Vídeňská výstava nese explicitní název Krajiny. Konvolut více jak stovky maleb, kreseb, grafik a také objektů se zabývávýhradně touto malířskou disciplínou, jíž se Richter průběžně věnuje od 60. let. Koncepčně je výstava rozdělena do pěti kapitol a před divákem vyvstává v podobě působivého panorama. Ačkoli jsou nebe, obzory, ale také pohledy na městkou zástavbu téměř chvějivé na dotek, nevznikly na základě pozorování v plenéru. Ve většině případů jsou založeny na fotografických předlohách, což se projevuje v jejich kompozici zdůrazněné různými perspektivami. Neostré efekty a melancholická atmosféra přibližují Richtera k odkazu německého romantismu. 

Další rozsáhlou kapitolu představují abstraktní a abstrahované krajiny, které měly zásadní důležitost pro vlastní malířův vývoj. Také konstruované a manipulované obrazy vodních ploch a oblak se nesnaží o nápodobu přírody. Richter přemalovává fotografie a vytváří zcela autonomní malířská díla.

Oeuvre

Richterovo celoživotní dílo představuje unikátní výpověď, která reflektuje společnost a dějiny minulého a současného století. Jeho malířský rukopis je ojedinělým příkladem autenticity uměleckého gesta. Za svůj život dosáhl mnoha důležitých mezníků a vstoupil do nejprestižnějších institucí a jejich sbírek. Není nijak překvapující, že Richterova plátna jsou nejdražšími uměleckými díla na trhu žijících autorů. Aktuální vídeňská výstava může působit poněkud monotónně, ale v současném stavu nejistoty nabízí příjemné spočinutí a kontemplaci.

Text: Lucie Drdová Foto: Archiv 

 

Tyto stránky používají cookies. Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s jejich používáním.