Lifestyle

Péče o duševní zdraví a osobní rozvoj jako nová nutnost dnešní doby

Péče o duševní zdraví a osobní rozvoj jako nová nutnost dnešní doby
15.3.2021

Syndrom vyhoření, motivace na home office a well-being zaměstnanců jsou nejčastějším problémem, který dnes řeší majitelé a personalisté různě velkých společností u svých zaměstnanců. Doma se k nim přidávají ještě partnerské neshody, stres a obavy z budoucnosti. Jejich včasné řešení a duševní hygiena jsou přitom hlavními předpoklady, aby nezpůsobily vážnější psychické problémy.

Dlouhodobá potřeba nabídky individuální profesionální péče vedla adiktologa a terapeuta Aleše Kudu a jeho obchodního partnera Libora Votrubu k otevření Ambulantní kliniky NEO Centrum. V libeňském DOCKu a aktuálně i online nabízí komplexní péči o duševní zdraví a osobní rozvoj, která v českých podmínkách zatím stále ve větší míře chybí.

"Už jsme si vcelku zvykli starat se o svou fyzickou kondici a fyzické zdraví či věnovat pozornost zdravému stravování. Pro naše celkové zdraví je ale nezbytné pečovat také o svou psychickou pohodu,” říká PhDr. Lucie Skalíková, ředitelka Ambulance NEO Centrum a dodává: “Současná situace je opravdu náročná pro všechny, a to nejenom tím, že máme obavy o zdraví nás a našich blízkých, jsme omezeni v aktivitách, na které jsme byli dříve zvyklí a byly běžnou součástí našeho života, ale také tím, že situace trvá opravdu dlouho a nevíme, kdy skončí. O to více je třeba si uchovat svou psychickou pohodu, abychom dokázali ustát tuto neustále se měnící a nejistou dobu. Přemýšlet o alternativách, řešeních, hledat svůj životní cíl a smysl života, zachovat si své sociální vztahy a rodinu.“

Ambulance NEO Centrum nabízí pomoc formou individuálních, párových i rodinných terapií, adiktologické poradny pro závislé i jejich blízké a poradenstvím v oblasti osobního rozvoje a životního i profesního koučinku. Důraz je kladen i na oblast psychosomatické problematiky. Tým odborných terapeutů zajišťuje komplexní péči na jednom místě, klient tedy nemusí obcházet několik specializací na různých pracovištích, vše najde pod jednou střechou. Individuální plán péče vzniká podle potřeb jednotlivého klienta, jeho součástí je i doporučení nejvhodnějšího terapeuta.

Ambulance je součástí celého systému péče NEO Centra, pod které spadá ještě adiktologická klinika a klinika duševního zdraví. Klienti mohou v případě potřeby využít pobytový program s intenzivními terapiemi a naopak po pobytovém programu mohou pokračovat v následné ambulantní péči.

Samostatnou službou Ambulance NEO Centrum je pak podpůrný program pro smluvní firemní partnery, který zajišťuje nepřetržitou podporu zaměstnavatelů i jejich zaměstnanců.

Možnost objednání psychoterapeutických konzultací a více informací na www.neocentrum.cz.

 Ambulantní klinika NEO Centrum, Voctářova 3a, Praha 8 Libeň

Tyto stránky používají cookies. Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s jejich používáním.