Byznys & Reality

Udržitelnost jako nový standard portfolia nemovitostí

Udržitelnost jako nový standard portfolia nemovitostí
27.4.2021

Změny realitního trhu urychlila pandemie a z udržitelného investování podle měřítek ESG se stává nový standard.

Transformace realitního trhu nabírá díky pandemii obrovskou dynamiku. ESG ohodnocení realitních portfolií zahrnující to jakým způsobem budova ovlivňuje společnost a prostředí ve výsledku určuje její hodnotu stejně jako její vybavenost a stav. Požadavky na hodnocení nemovitostí se mění a s tím i poptávka po nástrojích umožňujících přesné měření parametrů, které ESG standard přináší. Způsob, jakým budou portfolia budov ohodnocovány, určují složitě měřitelné aspekty. 

Proč se investice do ESG nástrojů vyplatí?

Ohodnocení portfolia budov podle jejich společenského a ekologického dopadu se v budoucnu nevyhne žádný z investorů. Přesto neexistuje jasná představa o tom, jakým způsobem tyto hodnoty měřit. Jak zhodnotit to, na co se dříve nebral zřetel. Není ani tak důležité, zda se jedná o velké výrobní haly nebo kancelářské budovy, optikou nově posuzovaných parametrů jejich cenu ESG poptávka i tak ovlivní. „Dotační výzvy Evropské unie i České republiky zvyšují zájem o ESG investování. Ostatně obrat k pozitivnímu vnímání fotovoltaických elektráren pro vlastní spotřebu je toho důkazem“ dodává Ondřej Vaněk jednatel společnosti PKV BUILD s.r.o..

Využití energetického managementu v rámci ESG

Energetický management je nejlepší formou sledování a hlídání parametrů dopadu budov v reálném čase. Úzce souvisejícím tématem je uhlíková stopa, která je v souvislosti se stanovenými cíli Evropské unie podstatným parametrem ke sledování. Mít pouze přehled o energiích k vybudování zeleného značky prostě nestačí. Naštěstí existují software jako je náš ENMON, které umožňují obojí. Více prostoru budeme těmto tématům věnovat v rámci našeho webináře, kde se přímo zaměříme na energetický management a sledování uhlíkové stopy. Koná se 12.5.2021.

Ondřej Vaněk – Jednatel společnosti PKV BUILD s.r.o. specializující se na energetické poradenství

Webinář na téma Energetický management a sledování uhlíkové stopy 12.5.2021

Tyto stránky používají cookies. Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s jejich používáním.