Byznys & Reality

V rámci MBA předmětu Investování do nemovitostí na VŠE se vyučuje i crowdfunding

V rámci MBA předmětu Investování do nemovitostí na VŠE se vyučuje i crowdfunding
13.10.2021

Program MBA Nemovitosti a jejich oceňování na Vysoké škole ekonomické přináší studium zaměřené na celý rozsah nemovitostního trhu s důrazem na jednotlivé disciplíny trhu nemovitostí a jejich vzájemnou interakci. V rámci studia se tak studenti věnují otázkám z oblasti práva, techniky staveb, investování, leasingu nebo finančních aspektů nemovitostního trhu. V rámci programové nabídky pro studenty se program snaží zachytit nejaktuálnější trendy na trhu nemovitostí pomocí přednášek od nejlepších odborníků z praxe a guest speakerů.

Jedním z nejaktuálnějších témat v oblasti investic do nemovitostí a jejich financování je crowdfunding, na českém trhu reprezentovaný například platformami Crowdberry nebo Upvest. Omar Sattar, Managing Director pro trh nemovitostí v Crowdberry nově rozšířil tým lektorů MBARE. K tématu crowdfundingu uvádí:

„Obecně je nutno přiznat, že chybí obecné porozumění problematice crowdfundingu a tato oblast je opředena mlhou, co vlastně crowdfunding znamená a co reprezentuje – to samo o sobě není překvapující, jelikož crowdfunding se dostal do investičního slovníku teprve před patnácti lety, kdy začalo přibývat platforem umožňujících tento typ financování. Jedna z definic crowdfundingu zní, že je to aktivita nebo proces kolektování finančních prostředků od mnoha lidí, typicky skrze webovou platformu, pro financování projektu nebo menší firmy.“

Tento alternativní způsob financování podle Sattara zahrnuje dvě typické možnosti. Ekvitní financování, ve kterém se drobný investor stává skrze svoji investici částečným vlastníkem projektu, a dluhové financování, ve kterém zapůjčený kapitál vydělává na roční bázi úrok a nominální hodnota je vrácena na konci investice.

„Kromě zde zmiňovaného nemovitostního trhu nesmíme zapomenout, že crowdfunding hraje důležitou a větší úlohu na jiných trzích, kde přináší růstový kapitál start-upům a podnikům spadajícím do definice SME. Těmto byznysům přináší zdroj financování alternativní anebo komplementární s tradičními typy financování, jako je bankovní financování. Crowdfunding může splňovat účel privátních investic za účelem monetárního zisku nebo může být používán pro veřejné statky nebo impact investing, kde umožňuje jednotlivým investorům přispívat na veřejně prospěšné nebo charitativní účely. Crowdfunding představuje moderní investiční nástroj, ale na trhu existuje dlouhá desetiletí – například Národní divadlo v Praze bylo postavené v roce 1881 za pomoci finančních prostředků kolektovaných od veřejnosti. Dnešní podoba crowdfundingu vypadá odlišně – online platformy nabízí možnosti investování a snaží se propojit ty, kteří hledají zdroje kapitálu s těmi, kteří je poskytují,“ pokračuje Sattar.

„Po desetiletí byl trh realitních investic polarizován mezi velké institucionální investory (penzijní fondy, pojišťovny atd.) nebo private equity hráče kupující nemovitosti v hodnotě desítek milionů na straně jedné a individuální kupující vlastnící jednotky bytů nebo výjimečně obchodní jednotku na pronájem na straně druhé. Crowdfunding umožňuje novou cestu, kde jednotliví malí investoři mohou vlastnit konkrétní nemovitost, která by svojí velikostí, významem a náročností na správu představovala za normální situace investiční metu mimo individuální finanční možnosti a expertízu těchto investorů. Globální trh crowdfundingu v oblasti nemovitostí dosáhl velikosti 8,3 mld USD, což představuje přibližně deset procent ze všech crowdfundigových globálních investic, a je očekáván růst velikosti tohoto trhu k 13,7 mld USD do roku 2027,“ říká Sattar.

V současné době je v platnosti na úrovni Evropské unie Regulace evropských poskytovatelů crowdfundingových služeb, která otvírá zjednodušení pro přeshraniční investice. Do současnosti byly crowdfundingové trhy regulovány na lokální úrovni, což zhoršovalo přeshraniční tok kapitálu. Nová regulace (ECSP) na evropské úrovni přináší možnost crowdfundingovým platformám operovat na celoevropském trhu za stejných pravidel a regulativ. Bude tak umožněn nově volný pohyb přeshraničních crowdfundingových investic. V příštích letech můžeme očekávat další růst crowdfundingového sektoru, jako například oblasti Fintech umožňující fragmentaci vlastnictví nemovitosti.

„V rámci programu MBARE přinášíme studentům nové trendy nemovitostního trhu a letos otevíráme již čtvrtý ročník tohoto programu,“ dodává Sattar.

Tyto stránky používají cookies. Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s jejich používáním.