kliknutím aktivujete zoom
načítám...
Nenašli jsme žádné výsledky
otevřená mapa
Pohled Cestovní mapa Družice Hybridní Terén Moje lokace Celá obrazovka Předch další

0 Kč - 50 000 000 Kč

Další možnosti vyhledávání

0 Kč - 100 000 Kč

Další možnosti vyhledávání
Našli jsme 0 Výsledek. Zobrazit výsledky

Estate.cz » Premium Brno » Pavel Rydzyk: Na poli regionálního developmentu je klíčová jeho znalost

Pavel Rydzyk: Na poli regionálního developmentu je klíčová jeho znalost

Zdroj/foto: Ondřej Pýcha
Ve financích našel uplatnění už během vysokoškolských studií. V nadnárodních korporacích, jako jsou ING a AXA, se z obchodní pozice vypracoval na ty manažerské a vedl týmy specialistů. Poté se k bohatým zkušenostem přidala idea posouvat pomyslné hranice možností, a právě toto spojení stálo za vznikem finanční skupiny YD Capital, kde dnes Pavel Rydzyk působí jako předseda představenstva. Jeho cíl je prostý: dávat penězům smysl.

Vaše společnost je na trhu relativně krátce, v obchodním rejstříku je vedena teprve od listopadu 2019.

Máme za sebou necelé dva roky působení, v listopadu oslavíme druhé výročí. Důležité je, že společnost je postavená na lidech a odbornících, kteří ve vybraných oborech působí deset, patnáct let, někteří i déle než dvacet pět let.

Z jakých zkušeností jste vycházel vy osobně, ať už po profesní, či osobní lidské stránce?

Je mi vlastní věci stavět systematicky na sebe. Klíčové jsou hodnoty a význam přesahující matérii. Klíčové je tyto zásady a pravidla, bez nichž se neobejde žádný mechanismus, propojit s lidmi. Specializace je podle mého zásadní faktor výsledné kvality. Pak už je to o efektivním řízení, kde spojuji systematický přístup postavený na dohodách spolu s vysokou mírou empatie a jedinečnosti každého člověka či projektu. Propojení pevných zásad s vysokou mírou flexibility a dynamiky. Stejně tak snoubení jasného řádu s velkou mírou flexibility a zodpovědnosti vkládané do konkrétních jedinců. Právě to z nás dělá jedinečně fungující mechanismus.

Můžete popsat genezi nápadu vybudovat takto robustní firmu?

Na počátku to byla zejména chuť a energie dělat věci jedinečným způsobem. Tato touha se v nás stále drží, jen je dnes již opřená o vyváženou investiční strategii a přesah do několika dalších oblastí, jako jsou nemovitosti, finance nebo technologie. Jedinečnost směřování a nastavení společnosti je dána již jejím vznikem. Vše bylo postaveno na dlouhodobých vazbách s klienty, pro které od počátku hledáme to nejlepší řešení jejich potřeb. Ať už se jedná o investice jako takové, obor real estate, či další konkrétní projekty. Ve YD Capital stavíme na přísné specializaci. Náš tým kontinuálně roste a přibíráme z trhu stále nové spolupracovníky s adekvátními a odpovídajícími zkušenostmi a takřka výhradně na základě referencí. Takový přesah do více oblastí se nám daří především hlavně proto, že jsme náš byznys již historicky měli postaven na dlouhodobých kladných vztazích a díky nim se mnozí lidé, kteří jsou cenění ve svých oborech, nasměrovali na nás a tvoříme hodnoty dál společně pod jednou značkou.

Jak se dnes, i když s poměrně krátkým odstupem, díváte na začátky vaší firmy?

Začátky byly u nás možná oproti většině firem poměrně jednoduché. Byly složité a náročné hlavně na výdej energie, ale tak je tomu dodnes. Energie je pro nás rozhodující, protože se snažíme dělat věci tak, jak nejlépe umíme, a investovat do toho, čemu rozumíme. To nám dává smysl. Díky tomu, že jsme však věděli, za čím jdeme, co chceme, a zejména, proč to děláme, se nám, si myslím, moc dobře podařilo rozběhnout společnost, která od svých počátků jde jasným směrem.

Řekl byste tedy, že se vám podařilo splnit všechny vaše krátkodobé cíle?

Spíše bych řekl, že se nám daří i nadále naplňovat cestu k nim. Protože vidíme ve vybraných ukazatelích hodnoty, které tam potřebujeme vidět. Momentálně nemohu takto jednoduše říct, že se nám naše plány – nebo chcete-li cíle – podařilo naplnit z toho důvodu, že náš byznys je postaven jak na akvizici firmy či nemovitosti, tak na následném fundamentu práce, kdy si vše musíme od A do Z odpracovat, a nakonec na exitu. Tato strategie je podle povahy aktiva uplatňována na časovém horizontu tři, pět nebo sedm let. Vzhledem k tomu, že letos v listopadu oslavíme teprve druhé narozeniny, budu moc rád, pokud vám budu moct za pět let potvrdit, že všechny projekty, které jsme během prvních dvou let nabrali, dopadly přesně tak, jak měly, a nám se podařilo naplnit naše plány a cíle.

Poměrně krátce po založení vaší společnosti byl celý svět bezprostředně zasažen pandemií způsobenou onemocněním covid-19. Jak se dopady pandemie promítly do vaší firmy?  

Pandemie pro nás, stejně jako snad pro všechny společnosti, byla velmi zajímavá výzva. Konkrétně pro nás ale zejména proto, že nás postihla nedlouho po založení naší společnosti. V tomto případě se tak ale podle mého názoru ještě více upevnila správnost mého nastavení a strategie společnosti. Obecně si myslím, že každá zkušenost je cenná a že může, respektive měla by, nás něco nového naučit. Současně mám pocit, že nás jako lidi nemohlo potkat nic v uvozovkách lepšího, co by prověřilo tak detailně naše charaktery a osobnosti ve všech ohledech, profesních i lidských. Jako nový subjekt na trhu vás přirozeně provází potenciální nedůvěra obchodních partnerů, bank a v neposlední řadě i klientů. Pokud ale máte kolem sebe ty správné lidi, sami vše budujete od základu s čistě nastavenými hodnotami a zásadami, máte stabilní a vyvážený model financování, a zejména diverzifikovanou a cílenou strategii, dokážete zvládnout i takovou zkoušku, jakou pro nás byla pandemie bezprostředně po založení společnosti.

Zdroj/foto: Ondřej Pýcha

Na čem stavíte svůj obchodní model?

Náš obchodní model je postaven na přísné specializaci a současně snaze vytěžit jednotlivé celky díky propojení v rámci celé skupiny YD Capital. Možnost financovat v oblasti cizích zdrojů nejen bankami, ale i spolu s klíčovými klienty a obchodními partnery, to jsou faktory, které nám dovolují uchopit projekty jedinečně a zanechat v nich otisk. Fakticky to znamená, že máte volnější ruce, více možností a můžete pracovat s krátkými (ročními) levnými penězi, stejně tak s dlouhými penězi. To je důležité pro stabilní rozvoj vybraných projektů i společnosti jako celku.

Jaké hodnoty ve firmě vyznáváte a na jakých principech fungujete?

Ve společném působení je pro nás důležité zejména spolutvůrcovství – možnost každého jednoho člověka podílet se na vybraných rozhodnutích i chodu firmy jako takové. Stavíme na bezpečí, ať už se jedná o investice, nebo prostředí pro naše lidi ve společnosti. To je neoddiskutovatelně jedna z našich základních hodnot. Dále jsou to vztahy a lidskost, právě ta nás zatím dovedla tam, kde jsme. A samozřejmě k tomu všemu patří i to, že nás práce baví. Vzájemný dialog a transparentnost utužuje důvěru, na které podle mého názoru musí být postaveny všechny dlouhodobé vztahy, ať už pracovní, nebo osobní. V neposlední řadě je to o partnerství, ve kterém kladu důraz na to, že všichni jsme kolegové a každý máme svou roli. Hierarchie a z ní vyplývající zodpovědnost je nutná, ale vždy si musíme uvědomovat, že bez jakéhokoliv dílu by tento ucelený řetězec nebyl kompletní ani komplexní.

Říká se, že základem úspěchu je obklopit se těmi správnými lidmi. Vy jich máte ve společnosti téměř sto. Jak těžké bylo najít dobré spolupracovníky?

Rozhodně, podle mého názoru jen se správnými lidmi budete v životě šťastní. A to jak v práci, tak v osobním životě. YD Capital dnes tvoří zhruba dvě stě padesát lidí, kteří s námi spolupracují. To je, myslím si, na rok a tři čtvrtě úctyhodné číslo, ale výzva v hledání dobrých zaměstnanců a spolupracujících osob nás spíše potkává aktuálně a čeká v budoucnu. Společnost totiž vznikla spojením několika celků, které ve vybraných oblastech – zejména v té finanční a nemovitostní, působily více než deset let. Dostatek kvalitního lidského kapitálu jsme tedy měli již od počátku.

Na co se v rámci lidských, profesních kapacit zaměřujete tedy aktuálně?

Dnes se soustředíme zejména na takzvané vyztužení oblastí výkonného řízení a managementu investiční skupiny jako celku, taky jednotlivých oblastí – zde zejména v té nemovitostní části. U toho ale nezapomínáme na oblast lidských zdrojů a rozvoje jako takového. Nyní pociťujeme, že není jednoduché do středně vysokých či vyšších pozic v těchto oblastech najít lidi, kteří by byli dostatečně kvalitní, a zejména takové, o kterých bychom byli přesvědčení, co se jejich lidské stránky, tedy charakteru týče. V tomto případě já osobně pociťuji, že je to pro nás náročné, současně si dovolím tvrdit, že díky našim dlouhodobým vztahům a referencím se nám i tak daří kontinuálně přivádět kvalitní a kvalifikované nové kolegy.

Na webu uvádíte, že se řídíte strategií takzvaně odspodu. Můžete přiblížit, co přesně tato strategie znamená a jak vypadá v praxi?

Řízení je tvorba strategie odspodu a v našem pojetí znamená skutečnost, že ve valné většině případů založíte firmu, máte zajímavý nápad nebo vymezený směr, kterým se chcete ubírat, a následně řešíte finanční model. Tento víceméně standardní koncept se samozřejmě týká i nás, avšak s tím rozdílem, že díky naší působnosti ve službách a široké klientské základně máme zejména na poli investic zajímavý objem finančních zdrojů pod správou od našich klientů a obchodních partnerů. Ti mají spolu s námi nějaká přání a potřeby a přesně podle toho se můžeme snažit dále hledat a akvírovat projekty, které tyto parametry splňují. Takže přáními a potřebami našich obchodních partnerů a klientů, tedy odspodu, je ovlivňována investiční strategie směrem nahoru, k finálnímu směru.

Která z vašich divizí je z hlediska výnosů nejvýznamnější a jak na tom jsou ostatní divize?

Z hlediska výnosů je nejvýznamnější nemovitostní divize, stejně tak co do rozsahu investovaných prostředků. Dále působíme také ve službách, kde je to o menších a kontinuálních příjmech. Divize technologií má současně přesah do odvětví industry a jsme zde zaměření na akvizici jedinečných technologií, umění posunout dané projekty do další fáze a na tom při exitu, standardně do pěti let, vydělat.

Do kterých odvětví primárně investujete a které typy projektů vás zajímají?

Vycházíme z naší robustní a vyvážené investiční strategie. Více než dvě třetiny investic jdou do nemovitostního portfolia, zbytek poté do služeb, nejvíce v odvětví financí a část právě do již zmiňovaných firem a projektů v oblasti technologií a industry.  Toto rozložení je dále doplněno vnitřní strategií YD Real Estate, kde větší část finančních zdrojů směřuje do výnosových nemovitostí – primárně v Praze, menší část pak do developmentu jako takového. Vyvažování nemovitostních projektů našim fokusem na služby, hlavně v oblasti investic a finančního plánování, podporuje průběžné výnosy do cash flow.

Chápu tedy správně, že nejste pouze investoři, ale projekty i sami realizujete? 

Máme zkušenosti a věnujeme se oběma pozicím. Je to dáno skutečností, že na jedné straně máme rádi projekt pod kontrolou a celý jej developujeme. Jen tak si můžeme stát za každým dílčím procesem. Současně jsme limitováni kapacitami a v neposlední řadě některé pro nás zajímavé projekty bychom jejich zaměřením neuměli pokrýt v patřičné kvalitě. V takových případech jsme tedy investorem s dost přísným mechanismem supervize.

Působíte v realitním sektoru v Praze a Brně.  Podle čeho si vybíráte projekty, ať už v hlavním městě, anebo v moravské metropoli?

Regionální skladba našich projektů koresponduje zejména s našimi lidskými kapacitami a znalostmi trhu. Na výnosové nemovitosti si díky zkušenostem z historicky uzavřených transakcí věříme zejména v Praze, potažmo Brně. Díky zkušenostem některých našich lidí se díváme v tomto sektoru i na západ. Na development máme dva realizační týmy, jeden z Prahy a druhý z Brna. Ti se patnáct, respektive pětadvacet let ve druhém případě pohybují na tomto trhu, proto toto naše zaměření. Opět mluvíme již o zmíněné specializaci a našem fokusu dělat to, čemu rozumíme. Projekt může být sebelepší, ale jedním z klíčových parametrů nutných ke schválení je zodpovědný projektový manažer a realizační tým, který zvládne projekt po celou dobu řídit. Bez toho by mohl i sebelepší projekt dopadnout špatně.

Chystáte v budoucnu rozšířit své působení i do dalších regionů?

V některých oblastech již dnes máme docela širokou regionální působnost. Máme celkem jedenáct poboček. Náš fokus zaměřujeme i do služeb, zejména v odvětví investic a financí.  Z hlediska aktiv, která vyhledáváme a akvírujeme do našeho portfolia, je náš výběr velmi pragmatický. Na Prahu a Brno se zaměřujeme zejména proto, že těmto centrům dlouhodobě věříme. Pracujeme s poměrně robustním analytickým zázemím, mapujeme růst a trendy ve všech regionech. Současně vidíme rizika, kdy růst v některých regionech je podmíněn například jedním či několika málo silnými zaměstnavateli. Potenciální ohrožení jejich pozice na trhu by mohlo zapříčinit menší atraktivitu těchto lokalit ve vztahu k nově kupovaným či pronajímaným nemovitostem. Takže zejména stabilita a zaměření se na dlouhodobost, to jsou klíčové prvky, které ve výběru lokality sledujeme.

V čem konkrétně shledáváte vy osobně největší rozdíly na realitním trhu v hlavním městě a v regionech?

Pro nás je to primárně naše znalost trhu v segmentu developmentu. Následně je to o důvěře ve stabilitu regionu v oblasti cen nemovitostí, jak jsem již zmiňoval.

Dalo by se tedy říct, že region Brna a jižní Moravy je v rámci developmentu v něčem specifický oproti Praze?

Rozhodně ano. Lidé zde jsou více spjatí s konkrétními nemovitostmi. I když kupují investiční byt, daleko častěji přemýšlí nad případným následným využíváním někým z rodiny. V Praze se klade více důraz na empirická fakta, jako je například specifikum lokality. Pro bydlení jsou si tyto trhy podobnější, pro rekreační využívání, a tedy i investiční bydlení, se pak trhy zase více rozchází – Praha těží ze své historie a jedinečných památek, Brno pak mimo jiné z širšího regionu Jihomoravského kraje, zejména Pálavy.

Co si představíte, když se řekne Brno za patnáct let? Kam podle vás město směřuje?

Představím si komunitu. Ještě jedinečnější místo pro život, než je jím dnes. Domníváme se, že Brno díky kombinaci silné populace v této – můžeme-li říci, aglomeraci, pracovním i investičním příležitostem vyroste ve skutečně unikátní metropoli v rámci střední Evropy. Dnes je naprosto běžný coworking, ale už málokdo v České republice ví, co je to takzvaný coliving a jiné trendy, které se chystáme přinést do Brna a které z něj, dle mého názoru, udělají výjimečné město. Umocní se význam studentů, ale největší nárůst očekáváme právě mezi absolventy a mladými páry. Myslím si, že za patnáct let bude Brno nejen pro tyto lidi zajímavým místem pro život. Vidím zde obrovskou příležitost a výzvu pro něco, co mě vždy naplňuje optimismem. A to je touha spojovat. Lidi, místa, nápady. Brno má ambici stát se nejsilnějším místem nejen v Česku.

V Praze se developeři začínají věnovat i dlouho opomíjenému nájemnímu segmentu. Zaznamenali jste podobné tendence i v Brně?

Ano, je to velmi podobné. Sami v souvislosti s tím připravujeme vybrané projekty. To myslím i ve finančním segmentu – instrumenty pro koncové klienty, kteří budou mít více možností, jak využívat bydlení, které nebudou vlastnit. Praha je větší trh, proto jsou zde tyto trendy výrazněji a dříve vidět.

Zaměřujete se mimo jiné také na koncept Smart City. Co to ve vašem pojetí a u vašich staveb znamená prakticky?

V této oblasti jsem já sám investorem, a to mimo struktury YD Capital, a konkrétně se zaměřením na městskou hromadnou dopravu. V našich stavbách, tedy v rámci YD Real Estate, pak tento přístup vstupuje do popředí zejména u velkých celků, tam máme teď dvě velké věci v přípravě. Zde budeme krásně demonstrovat, jak zohlednění klíčových prvků a přínosu Smart City zkvalitňuje mnohé aspekty rodinného i pracovního života.

Kdo jsou vaši klienti, respektive investoři, a jak mají nastavenou výši minimální investice?

Na českém trhu v oblasti investic vynikáme zejména investicemi do konkrétních projektů. Klient s námi může investovat jasným podílem v SPV nebo oproti zástavě na nemovitosti. Náš primární fokus je na kvalifikované a gramotné investory. Ti také nejvíce ocení náš přístup a možnosti. Nabízíme však možnost investovat také například přes projektový korporátní dluhopis. To mnohdy zajímá klienty, kteří chtějí své pozice u nás rozkládat do více projektů a po menších částkách. Náš dluhopisový program se schváleným prospektem jim to umožňuje. Dluhopisový program nejčastěji oslovuje klienty, kterým dává význam investice v rámci našich projektů od tří až pěti milionů korun výše. Oproti zástavám pak stavíme možnosti investice nejlépe od třiceti milionů korun.

Prezentujete se i jako kouč. Jakými zásadami se v životě řídíte a jak jste k nim dospěl? 

Slovo kouč mělo v mé prezentaci svého času daný význam, ale já sám bych se za něj již aktuálně nepovažoval. Aktuálně se této oblasti věnuji, ale jenom velmi sporadicky u několika jedinců, kteří mě historicky oslovili. Pro mě osobně je to momentálně také jedna z cest osobního růstu. Dnes však chápu pod pojmem kouč takovou komplexnost, na kterou v mých očích dosahuje jen omezené množství jedinců. Já sám mám rád zejména vztahy a otevřenou komunikaci v nich, to vnímám jako zásadní prvek možného dlouhodobého fungování. Mám rád lidi i práci s nimi, a to pak není možné bez důvěry. Oboustranné. Velký význam pro mě má etika, protože se osobně domnívám, že v některých oblastech jsme jako lidé udělali podstatnější pokrok než právě v naší vnitřní kvalitě, ale zde je potenciál vše posouvat vpřed. Nejvíce mi pak rezonuje pojem pokora. Být vděčný za každý den, za každou zkušenost. To je mi hodně vlastní, ale rozhodně na tom všichni, počínaje mnou, musíme neustále pracovat. Nikdo nejsme neomylný či dokonalý, ale touha být lepší nám může podle mého zajistit život plný radostí.

Čerpáte ze svých zkušeností kouče i v běžném, každodenním profesním životě?

Určitě, tento fakt mi pomáhá zejména v nevyhasínající síle a houževnatosti. Když víte, že všechno má svůj smysl, berete pak jakékoliv věci či události (jen) jako zkušenost nebo výzvu a nehroutíte se z toho. Všichni máme nějaké problémy a jen postavení se k nim čelem nám dovolí je vyřešit. Z tohoto důvodu si myslím, že mi lidé důvěřují a spolupracují se mnou.

Autor: Nikol Pavlíčková

Líbil se vám článek? Podělte se o něj se svými přáteli:

Čtěte také

BYZNYS & REALITY
LIFESTYLE
ROZHOVORY
ARCHITEKTURA & DESIGN
Estate Awards
O portálu
O magazínu Estate
Reference
Premium Media Group
Kontakt
Všeobecné obchodní podmínky
Zásady ochrany osobních údajů
Spravovat souhlas s nastavením osobních údajů

Sociální média

© 2021 All rights reserved​

Made by RomanJelinek.cz | full servisová marktingová agentura

Porovnejte nabídky