Vinohradská 1508/224, Praha 10

228 m2
7 750 000 Kč
HVH Legal
Poptat nemovitost

Vinohradská
Praha 10

228 m2
bez DPH za nemovitost 7 750 000 Kč

O nemovitosti

AUTODRUŽSTVO PRAHA, IČO: 480 30 317, se sídlem Spojovací 783/41, Vysočany, 190 00 Praha 9, vyzývá k podání cenových nabídek na koupi nemovitosti – pozemku p. č. 1286, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 1508, Vinohradská 224, Praha 10, jiná stavba, k.ú. Strašnice, LV č. 2436.

Lhůta pro podání nabídek: pátek 7. února 2020 do 18:00 hod.

Způsob podání nabídek: 1. v elektronické podobě se zaručeným podpisem na email [email protected], nebo 2. do datové schránky ID r3dsy8h, nebo 3. v listinné podobě na adresu HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o., Korunní 1302/88, Vinohrady, 101 00 Praha 10 (osobně v pracovních dnech od 9:00 - 18:00 hod. nebo doporučenou poštou na dodejku), v uzavřené obálce zajištěné proti náhodnému otevření a opatřené heslem „NABÍDKA VINOHRADSKÁ“.

Kritérium: výše nabízené ceny, minimálně 7.750.000, - Kč (bez DPH a daně z nabytí nemovitosti)

Stavba je pronajata, přičemž nájem stavby je sjednán na dobu určitou do 29. 02. 2020. Na nemovitosti vázne smluvní zástavní právo, které před případným prodejem zanikne a bude vymazáno z katastru nemovitostí.

Na žádost bude zájemci poskytnuta písemná informace o předmětu prodeje, popř. umožněna prohlídka nemovitosti.

Kontaktní osobou pro podání cenových nabídek je právní zástupce AUTODRUŽSTVA PRAHA, společnost HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o., IČO: 257 02 599, se sídlem Korunní 1302/88, Vinohrady, 101 00 Praha 10, zastoupená JUDr. Jaroslavem Srbem, advokátem, email: [email protected], tel.: +420 222 510 010.

Inzerát rovněž zde: http://www.adpraha.cz/odprodej-nemovitosti-43/

Kompletní popisek

Specifikace

Plocha pozemku: 512 m2
Tyto stránky používají cookies. Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s jejich používáním.