Privátní dluh pro real estate

Investice do financování konkrétních real estate projektů

0

Investic

0

mil. Kč celkový objem

0

mil. Kč vyplaceno

0

Investic

0

mil. Kč celkový objem

0

mil. Kč vyplaceno

Společnost Upvest nabízí pomocí stejnojmenné online platformy investice do konkrétních real-estate projektů formou participace na privátním dluhu. Výnosnost projektů se běžně pohybuje v rozmezí 6 – 9 % a ke splatnosti dochází mezi 1 až 4 roky.

Roční výnos 6 — 9 % p.a.

Splatnost 1 — 4 roky

Vše probíhá online

Roční výnos 6 — 9 % p.a.

Splatnost 1 — 4 roky

Vše probíhá online

V rámci Upvestu se lze setkat s mezaninovým i seniorním uvěrem. Jedná se o financování, které banky často nenabízejí či je poskytují za neflexibilních a restriktivních podmínek. Upvestu tuto agilitu a další výhody umožňuje i spolupráce s Komerční bankou, jež se stala spoluvlastníkem společnosti Upvest v roce 2020. Rok poté banka dokonce svůj podíl navýšila na 31,06 %. Upvest tímto partnerstvím upevnil svou pozici českého lídra v oblasti investičního crowdfundingu.

Jak to funguje

Každá příležitost vždy prvně projde důkladným šetřením týmu analytiků spojených s externími partnery, a to zejména technickými a právními auditory. Ti posoudí obchodní due diligence každé z nich. Na první kolo poté naváže investiční komise Upvestu, která projekt buď schválí či zamítne. 

Projekty pečlivě vybíráme

Projekty uveřejněné na platformě prochází komerční, právní a technickou prověrkou. Analýza obsahující výstupy z prověrek je předložena investiční komisi, která rozhoduje o finálním schválení projektu.

Technická prověrka

Vykonávána za účelem zhodnocení proveditelnosti projektu po stavebně-technické stránce.

Právní prověrka

 

Prověříme, zda developer vlastní vše, co tvrdí, že třeba nejsou na jeho majetky uvalena věcná břemena.

Komerční prověrka
 

Od projekce peněžních toků projektu po kontrolu prodejních cen a nákladů projektu a jejich soulad s tržními hodnotami.

Na platformě je tak investorům představena pouze 1 z 10 investic

Benefity

V případě investování jsou na účtu po dobu fundraisingu zablokovány peněžní prostředky v jejich zamýšlené výši. K odblokování dojde v případě úspěšné investice, kdy je částka převedena na bankovní účet developera. V případě neúspěšného fundraisingu však její čerpání vůbec neproběhne a celá výše je odblokována. Všichni investoři pak po dobu trvání projektu dostávají pravidelné e-mailové newslettery s informacemi a aktualitami týkajícími se jeho průběhu. Svým klientům Upvest umožňuje i členství v Investičním klubu, které je aktivováno každému, kdo na platformě souhrnně proinvestuje alespoň 100 000 Kč za běžných podmínek. Jeho členové následně investují za prémiovou úrokovou sazbu a umožněny jim jsou detailní konzultace investičních příležitostí i vstupy na společenské akce.

Zvýhodněný čistý výnos

pro investory, vždy individuálně pro každou investiční příležitost

VIP podpora

a možná detailní konzultace investičních příležitostí při osobním setkání nebo po telefonu

Pozvánky na společenské akce

na kterých se mimo jiné představují nové investiční příležitosti

Zvýhodněný čistý výnos

pro investory, vždy individuálně pro každou investiční příležitost

VIP podpora

a možná detailní konzultace investičních příležitostí při osobním setkání nebo po telefonu

Pozvánky na společenské akce

na kterých se mimo jiné představují nové investiční příležitosti

Upvest investorům nabízí nové příležitosti, pokračuje v silném tempu roku 2022

Od svého vzniku v roce 2017  se Upvest podílel na 27 projektech, a to pro významné developery jakými jsou například FINEP, Crestyl či J&T Real Estate. Skrze platformu proběhlo již přes 11 000 investic o celkovém objemu přesahující 1 miliardu korun. 12 z 27 projektů navíc bylo k dnešnímu dni již úspěšně splaceno a částky vyplaceny investorům. Default rate investic tak společnost udržuje na 0 % a do budoucna plánuje zařadit jejich nové možnosti i typy.

 

Aktuální investiční příležitost – Nagano Park

Nový projekt Nagano Park developerské skupiny Geosan Development se skládá ze čtyř kancelářských budov a datového centra. Areál je momentálně stabilně obsazen z 94 % a nachází se v pražských Strašnicích. Investoři mohou participovat na mezaninovém úvěru o objemu 100 mil. korun s čistým výnosem až 7,00 % p.a. s očekávanou dobou splatnosti 45 měsíců.

Čistý výnos až 7 %

Splatnost 45 měsíců

Čistý výnos až 7 %

Splatnost 45 měsíců

Ukončené investiční příležitosti

Ukončené investiční příležitosti

Výhody pro investory

Náklady spjaté s analýzou a prověrkami hradí Upvest, jehož zdrojem tržeb je následně poplatek za sjednání úvěru. Investor se tedy může podílet na financování projektu bez nutnosti vykonání těchto nezbytných kontrol na vlastní náklady a otevírá se mu tím možnost podílet se na financování projektů, které byly dosud přístupné pouze jednotlivým investicím ve výši od 5 mil. Kč.

Investor si sám vybírá, do jakých projektů bude investovat 

Jednotlivé investice od 5 000 Kč

Vše probíhá online

Nabídka pouze ověřených projektů

Průběžné informování investora o průběhu projektu

David Musil
Spoluzakladatel a CEO, Upvest

 

Vystudoval finance a ekonomii a finanční ekonomii na britských školách University of Cambridge a City, University of London. Má zkušenosti z divize investičního bankovnictví JPMorgan a z valuací a finančního modelování ve společnosti Deloitte z pozice analytika. V současné době je výkonným ředitelem a partnerem ve společnosti Upvest.

Petr Volný
Spoluzakladatel a CTO, Upvest

 

Studoval na Fakultě informatiky na Masarykově univerzitě v Brně. V roce 2012 začal působit jako SW engineer ve startupu GoodData, ve kterém založil jeden z prvních českých velkých hackathonů s názvem CzechHackathon, a později nastoupil do startupu Represent.com. Jako kontraktor pomáhal firmám s prototypováním a rozvojem jejich produktu. V současné době je technickým ředitelem a partnerem ve společnosti Upvest.

Máte otázky?

Telefon

( +420 ) 773 633 925

Porovnejte nabídky