kliknutím aktivujete zoom
načítám...
Nenašli jsme žádné výsledky
otevřená mapa
Pohled Cestovní mapa Družice Hybridní Terén Moje lokace Celá obrazovka Předch další

0 Kč - 50 000 000 Kč

Další možnosti vyhledávání

0 Kč - 100 000 Kč

Další možnosti vyhledávání
Našli jsme 0 Výsledek. Zobrazit výsledky

Estate.cz » ARCHITECT+ » Dostavba objektu Stínadla: Ateliér pod střechou

Dostavba objektu Stínadla: Ateliér pod střechou

dům
Foto: Studio Toast
Složitá parcela obklopená stávajícími objekty různé architektonické kvality neposkytovala příliš prostoru pro velkorysou koncepci administrativně-komerčního objektu. Létající inženýři zde dostavbou doplnili původní objekty o nové funkce.
  • Místo: Brandlova 1685/9, Ostrava
  • Investor: Martin Hloch, Areál Brandlovka, s. r. o.
  • Autor: Tomáš Havlíček, Josef Havlíček / Létající inženýři
  • Spolupráce: Zbyněk Šrůtek, Radim Bulawa – stavební část, Richard Stoniš – konstrukčně-stavební řešení, Jasněna Bučková – požárně bezpečnostní řešení
  • Zastavěná plocha: 128,1 m²
  • Užitná plocha: 311 m2
  • Projekt: 2018
  • Realizace: 2020
dům
Foto: Studio Toast

Autorská zpráva

Jedná se o novou stavbu – dostavbu nedávno realizovaného objektu Stínadla, na který přímo navazuje. Cílem bylo vytvořit prostory pro obchodní činnost a administrativu – projekční činnost. Urbanistické řešení navrhované dostavby vychází z původního celkového konceptu areálu. Revitalizace citlivě navazuje na charakter místa kombinací rekonstrukce některých původních staveb a výstavbou objektů nových. Hmotové řešení nových prvků odpovídá stávající městské historické struktuře a je v souladu s požadavky prostorové regulace v zastavěných stabilizovaných plochách.

Výsledná dostavba je třípodlažní a přímo navazuje na stávající nižší pavlačový objekt Stínadla se dvěma schodišti. Jedno z původních schodišť bylo upraveno a integrováno do dostavby. Severní fasáda, obrácená do nádvoří areálu, je zčásti prosklená. Tyto prosklené plochy jsou členěny drobnějším nepravidelným rastrem Al-profilů. V prvním a druhém nadzemním podlaží je fasáda odsazena a vytváří podloubí navazující na stávající objekt Stínadla. Východní fasáda do ulice Brandlovy je prosklena méně.

Hmota třetího nadzemního podlaží je posunuta severním směrem a vytvoří kryté dvoupodlažní podloubí. Na jižní straně vznikla terasa, jež umožnila i prosklení jižním směrem, aniž by vznikl přesah nad pozemek sousední stavby.

Dispoziční a provozní řešení navrhované dostavby je jednoduché. V přízemí je umístěna obchodní plocha, která je propojena se stávající obchodní plochou ve dvoupodlažní části. V druhém nadzemním podlaží jsou vyhrazeny prostory pro administrativu – ateliér pro projektovou činnost. Prostor je přístupný ze schodiště i ze stávající kanceláře v navazujícím objektu Stínadla. Kanceláře jsou rovněž vybaveny nezbytným zázemím, včetně WC. Ve třetím nadzemním podlaží se nachází velkoprostorový projekční ateliér, doplněný minimálním zázemím, přístupný ze schodiště.

Konstrukčně se jedná se o třípodlažní nepodsklepený objekt, který je jedním dilatačním celkem. Stavebně se v principu jedná o stěnový systém doplněný železobetonovými sloupy a stropními deskami. Vnější sloupy přes dvě podlaží jsou ocelové. Třetí nadzemní podlaží má dřevěnou skeletovou konstrukci.

Autor: Létající inženýři

Líbil se vám článek? Podělte se o něj se svými přáteli:

Čtěte také

BYZNYS & REALITY
LIFESTYLE
ROZHOVORY
ARCHITEKTURA & DESIGN
Estate Awards
O portálu
O magazínu Estate
Reference
Premium Media Group
Kontakt
Všeobecné obchodní podmínky
Zásady ochrany osobních údajů
Spravovat souhlas s nastavením osobních údajů

Sociální média

© 2021 All rights reserved​

Made by RomanJelinek.cz | full servisová marktingová agentura

Porovnejte nabídky