kliknutím aktivujete zoom
načítám...
Nenašli jsme žádné výsledky
otevřená mapa
Pohled Cestovní mapa Družice Hybridní Terén Moje lokace Celá obrazovka Předch další

0 Kč - 50 000 000 Kč

Další možnosti vyhledávání

0 Kč - 100 000 Kč

Další možnosti vyhledávání
Našli jsme 0 Výsledek. Zobrazit výsledky

Estate.cz » Byznys & Reality » MBARE na VŠE: Připravenost na změny v českém stavebním právu

MBARE na VŠE: Připravenost na změny v českém stavebním právu

Od července 2024 bude platit nový stavební zákon, který podle mnohých přinese zásadní změny nejen do povolování staveb. Jedním ze souvisejících předpisů je nová vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o požadavcích na výstavbu. Právní otázky a stavební právo jsou jednou ze základních dimenzí programu MBARE – Nemovitosti a jejích oceňování. Níže přinášíme přehled základních oblastí, které přinesou změny pro development i povolování staveb.

Právní aspekty trhu nemovitostí a developmentu jsou podstatnou součást znalostí trhu nemovitostí. Tyto znalosti v interakci se znalosti finančními, valuačními a praktickými i teoretickými znalosti developmentu formují základní rámec kurzu MBARE – Nemovitosti a jejich oceňování na Vysoké škole ekonomické dle standardů RICS (Royal Institution for Certified Suveryors). Program vyučující nejlepší odborníci nejen z VŠE, ale také z odborné praxe realitního segmentu a developmentu v České republice. Přihlášky do dalšího ročníku programu se přijímají do 15.9.2024.

Požadavky na stavby budou po 1. červenci 2024 liberálnější. Nová vyhláška vyžaduje méně parkovacích míst i menší odstupy budov.

Od 1. července 2024 nabude v plné síle účinnosti nový stavební zákon (má číslo 283/2021 Sb.). Nová vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o požadavcích na výstavbu[1] je klíčová pro to, jak se budou po 1. července 2024 navrhovat stavby a jak se bude stavět. Praha, Brno a nejspíše i Ostrava budou mít vlastní předpis.

Stávající vyhláška o požadavcích na stavby (č. 268/2009 Sb., také zkracována jako „OTP“) a vyhláška o obecných požadavcích na využívání území (č. 501/2006 Sb.),byla často kritizována pro svou přísnost. Nová vyhláška, která tyto dvě nahrazuje, je do značné míry liberálnější.

Nově nastavené odstupy budou umožňovat zahuštění zástavby

Stávající vyhláška č. 501/2006 Sb. stanoví pravidla pro odstupy odlišně pro rodinné a jiné domy. Pro rodinné domy platí základní pravidlo, dle kterého stavba musí být umístěna minimálně 2 m od hranice pozemku vyjma pozemku veřejného prostranství. Je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m. Pro jiné stavby pro bydlení prozatím platí pravidlo tzv. „sklopných výšek“. Jsou-li v některé z protilehlých stěn sousedících staveb pro bydlení okna obytných místností, musí být odstup staveb roven alespoň výšce vyšší z protilehlých stěn.

Nová vyhláška jedno kritérium prakticky bez náhrady ruší. Nově musí být stavba umístěna jen minimálně 2 m od hranice pozemku vyjma pozemku veřejného prostranství. Nadto již vyhláška obsahuje jen obecnou klauzuli o tom, že nesmí být znemožněna budoucí zástavba sousedního pozemku nebo ohrožena stávající zástavba sousedního pozemku. Obecné pravidlo obsahuje i nový stavební zákon v § 144, a to že vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické, architektonické.

Proslunění, osvětlení a stínění

Stávající vyhláška OTP (č. 268/2009 Sb.) stanovila relativně složitě nastavený požadavek na přímé denní prosvětlení bytu. To ale znemožňovalo zásadním způsobem rekonstruovat byty v typických starých čtvrtích, jako např. pražské Vinohrady nebo Dejvice, zejména pokud byly byty obráceny severním směrem, popř. měly menší okna nebo se nacházely v nižších patrech. Jakmile rekonstrukce bytu vyžadovala povolení, musel být byt označen za ateliér. Z důvodu historické zástavby jednoduše nebylo možné zajistit dostatečné proslunění. Ateliér obecně nelze využít pro bydlení, ale přesto je řada kupujících pořizovala, což spolu s vyšší cenou jen prokazovalo oblíbenost těchto čtvrtí i bytů v nich se nacházejících.

Oproti celostátní vyhlášce tento požadavek ale byl vypuštěn pro Prahu v Pražských stavebních předpisech. V nové vyhlášce je požadavek na proslunění do značné míry redukován a prosluněny musí být pouze pobytové místnosti ve stavbě pro sociální služby a herny mateřské školy s výjimkou lesní mateřské školy.

Vyhláška dále obsahuje požadavek na denní osvětlení a stínění, jejichž parametry budou rozvedeny v technické normě.

Parkovací stání

Počet parkovacích stání se dnes vypočítává podle příslušné ČSN normy (73 6110). Na běžný byt 3+kk do 100 m2 je zapotřebí cca jedno parkovací stání, pro větší byt jsou zapotřebí stání dvě. Návrh nové vyhlášky OTP ještě v létě 2023 vyžadoval, aby pro byt nad 70 m2 byla zřízena dvě parkovací stání. Tj. s výstavbou běžného 3+kk musela být spojena 2 stání, což mohlo nové byty značně prodražit. Náklady na vybudování jednoho parkovacího stání zejména v podzemních garážích se mohou i díky přísným požárně bezpečnostním požadavkům vyšplhat k hodnotě několika set tisíc, resp. milionu Kč.

O to překvapivější je poslední verze vyhlášky, dle které postačí jen 1 parkovací stání na 120 m2 čisté podlahové plochy. To ale může být i několik bytových jednotek, např. i tři jednotky 2+kk, na které by tak připadalo jedno jediné parkovací místo.

Kombinace požadavků znamená zásadní liberalizaci

Jednotlivé změny samy o sobě představují podstatnou změnu oproti stávajícím požadavkům na (obytné) budovy. O to víc je ale zásadní kombinace všech požadavků, které již představují zásadně liberálnější přístup.

Zástavba bude moci být nyní více zahuštěná, s menším počtem nutných parkovacích míst. Byty se budou moci stavět nově s nižšími stropy a menšími okny, resp. nebudou muset být prosluněny. Stavebníci tedy podstatně ušetří, jelikož mají větší flexibilitu jak při využití pozemku co do odstupu, orientaci směrem ke slunečnímu svitu, počtu pater v dané povolené výšce, a hlavně s podstatně menším počtem parkovacích míst. Zůstává samozřejmě otázkou, zda taková regulace, zejména co do parkovacích míst, není liberální až příliš.


[1] Aktuálně ve stádiu po projednání v Legislativní radě vlády a v průběhu procesu notifikace Komisi EU https://odok.cz/portal/veklep/material/KORNCT3JM6I5/

Líbil se vám článek? Podělte se o něj se svými přáteli:

Čtěte také

BYZNYS & REALITY
LIFESTYLE
ROZHOVORY
ARCHITEKTURA & DESIGN
Estate Awards
O portálu
O magazínu Estate
Reference
Premium Media Group
Kontakt
Všeobecné obchodní podmínky
Zásady ochrany osobních údajů
Spravovat souhlas s nastavením osobních údajů

Sociální média

© 2021 All rights reserved​

Made by RomanJelinek.cz | full servisová marktingová agentura

Porovnejte nabídky