Lifestyle

Kresby Františka Kupky v Galerii KODL

Kresby Františka Kupky v Galerii KODL
17.9.2021

Cyklus sto šesti přípravných kreseb Františka Kupky vytvořených pro encyklopedii Člověk a země vydanou ve Francii v letech 1904–1908 se mimořádně představí od 12. do 24. října v Galerii KODL. Celý soubor bude poté dražen jako jedna položka v aukci 28. listopadu.

Encyklopedie Člověk a země prostřednictvím textu, map, různých nákresů, fotografií a v neposlední řadě i Kupkových ilustrací kritickým pohledem shrnuje dějiny lidstva od prehistorie po současnost, tj. přelom 19. a 20. století. Charakteristický je zde odklon od dosavadního pozitivismu k zohlednění historicko-politického kontextu, a to s podstatným důrazem na sociální tematiku.

Vystavený soubor Kupkových kreseb, jehož provenience sahá do slavných sbírek Jindřicha Waldese, byl vytvořen jako ilustrace k rozsáhlé šestidílné encyklopedii geografa Élisée Recluse, je předkládán v takřka limitní úplnosti a představuje bezpochyby nejrozsáhlejší a nejucelenější ilustrátorskou práci Františka Kupky z počátku 20. století, místy dokonce anticipující jeho budoucí abstraktní tvorbu.

Člověk a země, tento filosoficko-sociálně-kritický dějepis lidstva, lze s ohledem na Kupkův vklad označit za heroický výkon. Kvůli této zakázce dokonce navštěvoval univerzitní přednášky z antropologie a historie na pařížské Sorbonně. Ilustrace proto nejsou jen doplňkem, ale spíše kongeniální součástí ilustrovaného textu. Jedná se o práci doslova mamutích rozměrů v měřítku i rozsahu, tedy celkem o pět frontispisů, jednapadesát záhlaví jednotlivých kapitol, stejný počet vinět jednotlivých kapitol a dvě kompozice v úvodu. Úvodní záhlaví vždy vyjadřují základní myšlenkový rámec, viněty potom cizelují interpretaci s mnohdy karikaturním přídechem poukazujícím k malířovu světonázoru. Kupkovi totiž nestačila jen konzultace se spisovatelem, ale stal se zde samostatným tvůrcem, vědcem, etnografem a sociologem „kvetoucích i zašlých národů“. Z ilustrátorského hlediska tak vytvořil zcela atypické dílo světového významu, mnohdy osobitě prošpikované ironickými a satirickými jinotaji.

František Kupka (1871–1957), Člověk a země, soubor 106 ilustrací

Komb. tech. (pero, tuš, kvaš) na papíře, 1904–1905/1908

Vyvolávací cena celého souboru: 25 000 000 Kč; odhadní cena: 30 - 50 000 000 Kč

Tyto stránky používají cookies. Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s jejich používáním.