kliknutím aktivujete zoom
načítám...
Nenašli jsme žádné výsledky
otevřená mapa
Pohled Cestovní mapa Družice Hybridní Terén Moje lokace Celá obrazovka Předch další

0 Kč - 50 000 000 Kč

Další možnosti vyhledávání

0 Kč - 100 000 Kč

Další možnosti vyhledávání
Našli jsme 0 Výsledek. Zobrazit výsledky

Estate.cz » Rozhovory » Pavel Rydzyk: Necháváme se vést lidskostí

Pavel Rydzyk: Necháváme se vést lidskostí

Zdroj/foto: Ondřej Pýcha
Ve financích našel uplatnění už během vysokoškolských studií. V nadnárodních korporacích, jako jsou ING a AXA, se z obchodní pozice vypracoval na ty manažerské a vedl týmy specialistů. Poté se k bohatým zkušenostem přidala idea posouvat pomyslné hranice možností, a právě toto spojení stálo za vznikem finanční skupiny YD Capital, kde dnes Pavel Rydzyk působí jako předseda představenstva. Jeho cíl je prostý: dávat penězům smysl.

Vaše společnost je na trhu relativně krátce, v obchodním rejstříku je vedena teprve od listopadu 2019.

Jsme mladá a zároveň zavedená společnost. Jak správně říkáte, YD Capital jako společnost byla založena teprve v listopadu 2019. Naše firma ale staví na zkušenostech a práci profesionálů a odborníků, kteří se věnují svému oboru zpravidla více než 10 let, navíc někteří naši kolegové jsou renomovanými specialisty se zkušenostmi čítající více než pětadvacet let.

Z jakých zkušeností jste vycházel vy osobně, ať už po profesní, či osobní lidské stránce?

Já sám stavím zejména na svém úsudku, mezilidských (i profesních) vztazích, přímé komunikaci a jasně vymezených cílech. Mnoho lidí mě považuje za YDealistu a velkorysého člověka. Osobně bych řekl, že mají pravdu (úsměv). Současně díky jasně nastaveným pravidlům a očekáváním od počátku každého vztahu či projektu je pro mě jednoduché exekuovat a direktivně vstupovat do řízení projektů, pokud je to žádoucí či v případech, kdy by nebyla naplňována naše očekávání.

Můžete popsat genezi nápadu vybudovat takto robustní firmu?

Na počátku to byla zejména chuť a energie dělat věci jedinečným způsobem. Tato touha se v nás stále drží, jen je dnes již opřená o robustní investiční strategii a přesah do několika dalších oblastí, jako jsou nemovitosti, finance nebo technologie. Jedinečnost směřování a nastavení společnosti je dána již jejím vznikem. Vše bylo postaveno na dlouhodobých vazbách s klienty ve vybraných oblastech, pro které od počátku hledáme to nejlepší řešení jejich potřeb. Ať už se jedná o investice jako takové, obor real estate, či další konkrétní projekty. V YD Capital stavíme na přísné specializaci. Náš tým kontinuálně roste a přibíráme z trhu stále nové spolupracovníky s adekvátními a odpovídajícími zkušenostmi a takřka výhradně na základě referencí. Takový přesah do více oblastí se nám daří jen díky tomu, že jsme náš byznys již historicky měli postaven na dlouhodobých kladných vztazích a díky ním se mnozí lidé, kteří jsou cenění ve svých oborech, nasměrovali na nás a tvoříme hodnoty dál společně pod jednou značkou.

Jak se dnes, i když s poměrně krátkým odstupem, díváte na začátky vaší firmy?

Začátky byly u nás možná oproti většině firem naopak velmi jednoduché. Byly složité a náročné hlavně na výdeji energie, ale tak je tomu dodnes. Energie je pro nás rozhodující, protože se snažíme dělat věci, jak nejlépe umíme, a investovat do toho, čemu rozumíme, a dává nám to smysl. Díky tomu, že jsme však věděli, za čím jdeme, co chceme, a zejména, proč to děláme, se nám, si myslím, moc dobře podařilo rozběhnout společnost, která si od svých počátků jde jasným směrem.

Řekl byste tedy, že se vám podařilo splnit všechny vaše krátkodobé cíle?

Spíše bych řekl, že se nám daří i nadále naplňovat cestu k nim. Protože vidíme ve vybraných ukazatelích hodnoty, které tam potřebujeme vidět. Momentálně nemohu takto jednoduše říct, že se nám naše plány – nebo chcete-li cíle – podařilo naplnit z toho důvodu, že náš byznys je postaven jak na akvizici firmy či nemovitosti, tak na následném fundamentu práce, kdy si vše musíme od A do Z odpracovat, a nakonec na exitu. Tato strategie je podle povahy aktiva uplatňována na časovém horizontu tři, pět nebo sedm let. Vzhledem k tomu, že letos v listopadu oslavíme teprve druhé narozeniny, budu moc rád, pokud vám budu moct za pět let potvrdit, že všechny projekty, které jsme během prvních dvou let nabrali, dopadly přesně tak, jak měly a nám se podařilo naplnit naše plány a cíle.

Poměrně krátce po založení vaší společnosti byl celý svět bezprostředně zasažen pandemií způsobenou onemocněním covid-19, jak se dopady pandemie promítly do vaší firmy?  

Ano, pandemie pro nás, stejně jako snad pro všechny společnosti, byla velmi zajímavá výzva. Konkrétně pro nás ale zejména právě proto, že nás postihla krátce po založení naší společnosti. V tomto případě se tak ale podle mého názoru ještě více upevnila správnost mého nastavení a strategie společnosti. Obecně si myslím, že každá zkušenost je cenná a že může, respektive měla by, nás něco nového naučit. Současně mám pocit, že nás jako lidé nemohlo potkat nic v uvozovkách lepšího, co by prověřilo tak detailně naše charaktery a osobnosti ve všech ohledech, profesních i lidských. Jako nový subjekt na trhu vás přirozeně provází potenciální nedůvěra obchodních partnerů, bank a v neposlední řadě i klientů. Pokud ale máte kolem sebe ty správné lidi, sami vše budujete od základu s čistě nastavenými hodnotami a zásadami, máte stabilní a vyvážený model financování, a zejména diverzifikovanou a cílenou strategii, dokážete zvládnout i takovou zkoušku, jakou pro nás byla pandemie, bezprostředně po založení společnosti.

Na čem stavíte svůj obchodní model?

Náš obchodní model je postaven na jedinečnosti celého mechanismu YD Capital. Věnujeme se například i výstavbě. Několik subjektů na trhu je v tomto jednoznačně lepších než my. Víme to my a vědí to také oni. Avšak díky schopnosti pracovat velmi pestře s finančními zdroji – to jak s těmi tak zvaně krátkými či levnými, současně ale i delšími a možnostem, které nám tato diverzita nabízí, se dostáváme do pozice, kterou i zavedené společnosti nemají. Také díky managementu a řízení určitých částí v rámci projektu jsme poměrně úspěšně konkurenceschopní. To potvrzují jednak naše čísla, ale také respekt od zavedených firem na trhu a jejich chuť s námi spolupracovat na konkrétních projektech.

Jaké hodnoty ve firmě vyznáváte a na jakých principech fungujete?

Ve společném působení je pro nás důležité zejména spolutvůrcovství – možnost každého jednoho člověka podílet se na vybraných rozhodnutích i chodu firmy jako takové. Stavíme na bezpečí, ať už se jedná o investice, nebo prostředí jako takové pro naše lidi ve společnosti. To je neoddiskutovatelně jedna z našich základních hodnot. Dále jsou to vztahy a lidskost, právě ta nás zatím dovedla tam, kde jsme. A samozřejmě k tomu všemu patří i to, že nás práce baví. Vzájemný dialog a transparentnost utužuje důvěru, na které podle mého názoru musí být postaveny všechny dlouhodobé vztahy, ať už pracovní, nebo osobní. V neposlední řadě je to potom o partnerství, ve kterém kladu důraz na to, že všichni jsme kolegové a každý máme svou roli. Hierarchie a z ní vyplývající zodpovědnost je nutná, ale vždy si musíme uvědomovat, že bez jakéhokoliv dílu by tento ucelený řetězec nebyl kompletní ani komplexní.

Říká se, že základem úspěchu je obklopit se těmi správnými lidmi. Vy jich máte ve společnosti téměř sto. Jak těžké bylo najít dobré spolupracovníky?

Rozhodně, podle mého názoru jen se správnými lidmi budete v životě šťastní. A to jak v práci, tak v osobním životě. YD Capital dnes tvoří zhruba dvě stě padesát lidí, kteří s námi spolupracují. To je, myslím si, na rok a tři čtvrtě úctyhodné číslo, ale výzva v hledání dobrých zaměstnanců a spolupracujících osob nás spíše potkává aktuálně a čeká v budoucnu. Společnost totiž vznikla spojením několika celků, které ve vybraných oblastech – zejména v té finanční a nemovitostní, působily více než deset let. Dostatek kvalitního lidského kapitálu jsme tedy měli již od počátku.

Na co se v rámci lidských, profesních kapacit zaměřujete tedy aktuálně? 

Dnes se soustředíme zejména na tak zvané vyztužení oblastí výkonného řízení a managementu investiční skupiny jako celku, taky jednotlivých oblastí – zde zejména v té nemovitostní části. U toho ale nezapomínáme na oblast lidských zdrojů a rozvoje jako takového. Nyní pociťujeme, že není jednoduché do středně vysokých či vyšších pozic v těchto oblastech najít lidi, kteří by byli dostatečně kvalitní, a zejména takové, o kterých bychom byli přesvědčení, co se jejich lidské stránky, tedy charakteru týče. V tomto případě já osobně pociťuji, že je to pro nás náročné, současně si dovolím tvrdit, že díky naším dlouhodobým vztahům a referencím se nám i tak daří kontinuálně přivádět kvalitní a kvalifikované nové kolegy.

Na webu uvádíte, že se řídíte strategií tak zvaně odspodu. Můžete přiblížit, co přesně tato strategie znamená a jak vypadá v praxi?

Řízení je tvorba strategie odspodu a v našem pojetí znamená skutečnost, že ve valné většině případů založíte firmu, máte zajímavý nápad nebo vymezený směr, kterým se chcete ubírat, a následně řešíte finanční model. Tento víceméně standardní koncept se samozřejmě týká i nás, avšak s tím rozdílem, že díky naší působnosti ve službách a široké klientské základně máme zejména na poli investic zajímavý objem finančních zdrojů pod správou od našich klientů a obchodních partnerů. Ti mají spolu s námi nějaká přání a potřeby a přesně podle toho se můžeme snažit dále hledat a akvírovat projekty, které tyto parametry splňují. Takže přáními a potřebami našich obchodních partnerů a klientů, tedy odspodu, je ovlivňována investiční strategie směrem nahoru, k finálnímu směru.

Která z vašich divizí je z hlediska výnosů nejvýznamnější a jak na tom jsou ostatní divize?

Z hlediska výnosů je nejvýznamnější nemovitostní divize, stejně tak co do rozsahu investovaných prostředků. Dále působíme také ve službách, kde je to o menších a kontinuálních příjmech. Divize technologií má současně přesah do odvětví industry a jsme zde zaměření na akvizici jedinečných technologií, umění posunout dané projekty do další fáze a na tom při exitu, standardně do pěti let, vydělat.

Do kterých odvětví primárně investujete a které typy projektů vás zajímají?

Na začátku jsme hovořili o stabilitě, která pramení z robustní a vyvážené investiční strategie. Zde je to jednoduché, více než dvě třetiny investic jdou do nemovitostního portfolia, zbytek poté do služeb, nejvíce v odvětví financí a část právě do již zmiňovaných firem a projektů v oblasti technologií a industry.  Toto rozložení ještě podtrhuje vnitřní strategie YD Real Estate, kde větší část finančních zdrojů směřuje do výnosových nemovitostí – primárně v Praze, menší část pak do developmentu jako takového. Toto rozložení v rámci investiční strategie nám tak dává dostatečnou míru stability, která z toho plyne. Vedle toho jsme schopni dosahovat zajímavých příjmů a výnosů zejména díky rezidenční výstavbě. Je pro nás důležité vyvažovat nemovitostní projekty i našim fokusem na služby, což nám hlavně v oblasti investic a finančního plánování zčásti podporuje průběžné výnosy do cash flow.

Chápu tedy správně, že nejste pouze investoři, ale projekty i sami realizujete? 

Máme zkušenosti a věnujeme se oběma pozicím. Je to dáno skutečností, že na jedné straně máme rádi projekt pod kontrolou a celý jej developujeme. Jen tak si můžeme stát za každým dílčím procesem. Současně jsme limitováni kapacitami a v neposlední řadě některé pro nás zajímavé projekty bychom jejich zaměřením neuměli pokrýt v patřičné kvalitě. V takových případech jsme tedy investorem s dost přísným mechanismem supervize.

Zaměřujete se mimo jiné také na koncept Smart City. Co to ve vašem pojetí a u vašich staveb znamená prakticky?

V této oblasti jsem já sám investorem, a to mimo struktury YD Capital, a konkrétně se zaměřením na městskou hromadnou dopravu. V našich stavbách, tedy v rámci YD Real Estate, pak tento přístup vstupuje do popředí zejména u velkých celků, tam máme teď dvě velké věci v přípravě. Zde budeme krásně demonstrovat, jak zohlednění klíčových prvků a přínosu Smart City zkvalitňuje mnohé aspekty rodinného i pracovního života.

Kdo jsou vaši klienti, respektive investoři, a jak mají nastavenou výši minimální investice?

Na českém trhu v oblasti investic vynikáme zejména investicemi do konkrétních projektů. Klient s námi může investovat jasným podílem v SPV nebo oproti zástavě na nemovitosti. Náš primární fokus je na kvalifikované a gramotné investory. Ti také nejvíce ocení náš přístup a možnosti. Nabízíme však možnost investovat také například přes projektový korporátní dluhopis. To mnohdy zajímá klienty, kteří chtějí své pozice u nás rozkládat do více projektů a po menších částkách. Náš dluhopisový program se schváleným prospektem jim to umožňuje. Dluhopisový program nejčastěji oslovuje klienty, kterým dává význam investice v rámci našich projektů od tří až pěti milionů korun výše. Oproti zástavám pak stavíme možnosti investice nejlépe od třiceti milionů korun.

Prezentujete se i jako kouč. Jakými zásadami se v životě řídíte a jak jste k nim dospěl? 

Slovo kouč mělo v mé prezentaci svého času daný význam, ale já sám bych se za něj již aktuálně nepovažoval. Aktuálně se této oblasti věnuji, ale jenom velmi sporadicky u několika jedinců, kteří mě historicky oslovili. Pro mě osobně je to momentálně také jedna z cest osobního růstu. Dnes však chápu pod pojmem kouč takovou komplexnost, na kterou v mých očích dosahuje jen omezené množství jedinců. Já sám mám rád zejména vztahy a otevřenou komunikaci v nich, to vnímám jako zásadní prvek možného dlouhodobého fungování. Mám rád lidi i práci s nimi, a to pak není možné bez důvěry. Oboustranné. Velký význam pro mě má etika, protože se osobně domnívám, že v některých oblastech jsme jako lidé udělali podstatnější pokrok než právě v naší vnitřní kvalitě, ale zde je potenciál vše posouvat vpřed. Nejvíce mi pak rezonuje pojem pokora. Být vděčný za každý den, za každou zkušenost. To je mi hodně vlastní, ale rozhodně na tom všichni, počínaje mnou, musíme neustále pracovat. Nikdo nejsme neomylný či dokonalý, ale touha být lepší nám může podle mého zajistit život plný radostí.

Čerpáte ze svých zkušeností kouče i v běžném každodenním profesním životě?

Určitě, tento fakt mi pomáhá zejména v nevyhasínající síle a houževnatosti. Když víte, že všechno má svůj smysl, berete pak jakékoliv věci či události (jen) jako zkušenost nebo výzvu a nehroutíte se z toho. Všichni máme nějaké problémy a jen postavení se k nim čelem nám dovolí je vyřešit. Z tohoto důvodu si myslím, že mi lidé důvěřují a spolupracují se mnou.

Text: Nikol Pavlíčková Foto: Ondřej Pýcha

Autor:Nikol Pavlíčková

Líbil se vám článek? Podělte se o něj se svými přáteli:

Čtěte také

BYZNYS & REALITY
LIFESTYLE
ROZHOVORY
ARCHITEKTURA & DESIGN
Estate Awards
O portálu
O magazínu Estate
Reference
Premium Media Group
Kontakt
Všeobecné obchodní podmínky
Zásady ochrany osobních údajů
Spravovat souhlas s nastavením osobních údajů

Sociální média

© 2021 All rights reserved​

Made by RomanJelinek.cz | full servisová marktingová agentura

Porovnejte nabídky