kliknutím aktivujete zoom
načítám...
Nenašli jsme žádné výsledky
otevřená mapa
Pohled Cestovní mapa Družice Hybridní Terén Moje lokace Celá obrazovka Předch další

0 Kč - 50 000 000 Kč

Další možnosti vyhledávání

0 Kč - 100 000 Kč

Další možnosti vyhledávání
Našli jsme 0 Výsledek. Zobrazit výsledky

Estate.cz » Rozhovory » Jiří Vančura: Vyznáváme konzervatismus, ale naše úvěrové portfolio roste intenzivním tempem

Jiří Vančura: Vyznáváme konzervatismus, ale naše úvěrové portfolio roste intenzivním tempem

Zdroj/foto: Vlado Kníž
Již čtvrtstoletí přináší všem svým klientům nadstandardní zhodnocení jejich financí. Se všemi si budují dlouhodobé vztahy, založené na vzájemné důvěře, a jejich misí je chránit úspěch každého, s kým přijdou do kontaktu. To mimo jiné potvrzuje i Jiří Vančura, ředitel úseku korporátního a nemovitostního financování Trinity Bank, a dodává: „K růstu zisku významně přispívá nárůst úvěrového portfolia v oblasti financování nemovitostních projektů a konzervativně zajištěných úvěrů.“

Celá léta od roku 1996 jste byli družstevní záložnou, bankovní licenci a nové jméno jste získali až předloni. Proč jste transformaci nepodstoupili již dříve?

Moravský Peněžní Ústav byl skutečně založen již před pětadvaceti lety, a to konkrétně jako spořicí družstvo s byznys modelem, který funguje a aplikujeme jej dodnes. Finanční prostředky si my sami půjčujeme především z retailu a naopak my finanční úvěry poskytujeme firmám a investorům, kteří se zaměřují na real estate. To vyplývá už z podstaty, kdy naše dnes už banka byla založena na kvalitních úvěrech zajištěných nemovitostmi.

Vraťme se ale prosím ještě zpět k mojí otázce transformace, co vás k ní vedlo?

Moravský Peněžní Ústav byl jedním z největších spořitelních družstev své doby. Na rozdíl od většiny ostatních však podstoupil úspěšný přerod v banku. O tuto transformaci a získání bankovní licence jsme začali usilovat v roce 2014. Samotná bankovní regulace, potřebné požadavky nebo procesy vedoucí k poskytování úvěrů jsou ve všech ohledech velmi přísné a bylo před námi mnoho úkolů, které bylo zapotřebí splnit. Byl to kontinuální proces, na kterém jsme spolupracovali i s Českou národní bankou. Z této nelehké cesty ale čerpáme dodnes.

V čem konkrétně?

Vycházíme ze zkušenosti, která je neoddiskutovatelná. Transformaci jsme nepodstoupili pomocí akvizice, ale skutečným přerodem, během kterého jsme si všechny jednotlivé kroky museli sami odpracovat. Právě tato práce nejen na samotné transformaci, ale i na nás samotných, týmu jako celku, nás značně posílila a obohatila.

Co vše se získáním bankovní licence v rámci vašich aktivit a složení klientů změnilo?

K poněkud jinému segmentu klientů jsme se začali dostávat již zhruba před pěti lety, tedy ještě před tím, než jsme bankovní licenci získali. S bankovní licencí se přirozeně zvýšila a naší systematickou kvalitní prací s klienty se dále buduje naše reputace na trhu nemovitostního financování. Postupně se také posouvají hranice našich limitů, co se týče poskytnutí maximální výše úvěru, dnes jsme klientovi schopni nabídnout až 700 milionů korun na jednu skupinu, což nám samozřejmě umožňuje pustit se do skutečně velkých a zajímavých akvizic. Naše portfolio, respektive jeho struktura, se mění samo o sobě, ale rozhodně ne tím, že bychom nedělali to, co dříve, naopak. Klienti, se kterými spolupracujeme dlouho a opakovaně na jejich developerských či investičních projektech, s námi zůstávají. Zároveň v posledních dvou letech vnímáme, že se nám daří ve větší míře získávat nové klienty, ať již flexibilními podmínkami, či individuálním přístupem k nim. V obecné rovině se stále specializujeme na privátní a korporátní bankovnictví. U soukromých osob se pak zaměřujeme především na vkladové produkty, které zajistí mimořádné zhodnocení úspor, a naopak u podnikatelů a firem na úvěrové produkty, což je i moje specializace.

Vaše banka letos oznámila meziroční nárůst zisku o dvacet procent. Jak se vám tento nárůst podařil a jakou roli v tom sehrála pandemie a její důsledky pro trh? 

Jak jsem již zmínil, já se zaměřuji na úvěry, takže si dovolím hovořit primárně o nich.  V loňském roce jsme rostli, a to konkrétně o 32 procent. Tento nárůst pro nás byl impulsem a hnacím motorem do dalšího období. Čas, kdy jsme museli v důsledku pandemie způsobené koronavirem pracovat z domova a nemohli se setkávat s klienty, byl pro nás, stejně asi jako pro všechny, náročný. Na druhou stranu i přes tuto komplikovanou situaci se nám stále dařilo získávat nové klienty, což nás velmi těšilo a motivovalo. Náš byznys model je postaven na jistotě, která, jak víme, je již dlouhé roky v nemovitostech.

S tím mohu jen souhlasit.

Jen za první pololetí letošního roku máme nárůst objemu portfolia oproti konci minulého roku přes třicet procent. Už to samo o sobě je důkazem, že naše úvěrové portfolio roste intenzivním tempem. K 31. 8. 2021, ve srovnání s koncem roku 2019, to znamená, že za rok a osm měsíců jsme vyrostli, co se týče objemu úvěrů, o téměř sto procent. A to se tak samozřejmě promítlo i v růstu úrokových výnosů. Pandemii jsme vzali jako fakt, celý tým pracoval i přes omezení na maximum, což ocenili i klienti, kteří tak nemuseli omezovat či posouvat jejich projekty.

Svou velikostí se řadíte spíše k malým bankám, zato máte ryze český původ. Jak vám tyto aspekty pomáhají oproti nadnárodní konkurenci velkých bank a v čem naopak nepomáhají?

Dnes je naše pozice na trhu především díky bankovní licenci, o které jsme hovořili na začátku, značně zvýhodněná. Transformace na banku nám usnadnila přístup k některým potenciálním klientům, kteří nás dříve neznali vůbec nebo ne tak dobře. Navazování nových vztahů s klienty bylo náročnější, někteří zpočátku pociťovali nejistotu a byli rezervovaní. My si ale již od samého začátku zakládáme na našich hodnotách a klient je pro nás vždy na prvním místě. Individuální přístup pro nás vždy byl a bude prioritou.

Jaký princip nebo hodnotu vidíte vy sám jako tu pro klienty nejatraktivnější?

Nespornou výhodou, kterou bych rád zmínil, je, že kromě osobitého přístupu ke klientům se snažíme být i velmi flexibilní, a to nejen v samotných jednáních, ale také v poskytování podmínek. V tomto případě nám naše velikost, respektive malost, umožňuje rychleji reagovat, máme jasné organizační a rozhodovací struktury bez zdlouhavých procesů. Jak rád říkám, umíme buď rychle a dobře zamítnout, anebo reagovat a jednat okamžitě.

Obrací se na vás například často i klienti, kteří právě nepochodili u velkých bank, jejichž procesy jsou velmi složité a zdlouhavé?

Ano, už v době před získáním bankovní licence se nám velmi často stávalo, že k nám chodili klienti, kteří byli financovatelní, ale ve velké bance byli nakonec neúspěšní, i přes to, že jednání tam mohlo probíhat klidně i půl roku. Jsme tu pro všechny, a tak se dnes snažíme zachovat si veškeré benefity v podobě našich osobních zkušeností včetně těch, které se na první pohled mohou zdát negativní. Nikdy jsme nebyli banka první volby, ale dnes si troufám tvrdit, že jsme si vybudovali svoji pozici na trhu a už máme v portfoliu klienty, kteří nás znají a osloví i jako první. Takových stále přibývá a já si toho velmi cením. 

Vaší základnou je pobočka ve Zlíně. Jakou roli dnes hraje v aktivitách banky? 

Z pohledu úvěrového byznysu má tento fakt vliv minimální, zhruba šedesát procent úvěrového portfolia máme v Praze a okolí. Ze Zlína i Prahy, kde máme zhruba polovinu lidí, aktuálně pokrýváme v úvěrech celou republiku. Samozřejmě máme nějaké aktivity i ve zlínském regionu a financujeme jistou část regionálního developmentu. Z pohledu komerčních nemovitostí se zaměřujeme na pronájmové projekty, jako jsou logistické a skladové areály napříč republikou. Je ale třeba si uvědomit, co to způsobuje, a to jsou příležitosti, které, ať chceme, nebo ne, jsou stále největší v hlavním městě. Ve Zlíně sice máme centrálu, ale to je dáno spíše historií banky samotné a odkazem pana zakladatele Radomíra Lapčíka. Osobně vnímám jako určitou výhodu Zlína pro banku v lokálních lidech, kteří tam pracují, a historicky se ukazuje, že lidé v regionu si většinou kvalifikované práce váží více, jsou loajálnější a stabilnější.

Máte pravdu, že Praha skýtá v oboru real estate ty největší příležitosti, na druhou stranu v poslední době jsme svědky rozmachu také regionálního developmentu, jak se na tento trend díváte vy sám?

Regionální development je jeden ze směrů, kterým se postupně chceme ubírat. Kráčíme ale velmi konzervativně a opatrně, případ od případu, klient od klienta. Tento řekněme trend nebo vůbec regionální development je určitě potřebný a správný směr, ale v celkovém měřítku jde vlastně o něco složitějšího, a to nejen z pohledu vyhodnocení každého jednotlivého projektu, jeho lokality nebo i samotného financování. Na střední a malá města se tak nezaměřujeme vůbec, naopak to rádi přenecháváme konkurenci, která má lokální pobočky a regionální zastoupení. Co se týče rezidenčního developmentu v regionech, tak s našimi klienty případně hovoříme o příležitostech v krajských či okresních městech. Samostatnou kapitolou je pak v poslední době populární development apartmánů či domů v rekreačních oblastech České republiky, který také rádi financujeme.

Mimo jiné se v Praze developeři začínají věnovat i dlouho opomíjenému nájemnímu segmentu, jak se tato změna zacílení promítne do celého realitního trhu?

Podle mého názoru se jedná opět o trend, který je ale stále na samém začátku. Myslím, že větší institucionalizovaní investoři v tomto segmentu na trh teprve přijdou. V současné době se můžeme bavit o tom, že aktuální největší hráči na poli developmentu v hlavním městě částečně začínají měnit svou strategii a dnes si zhruba dvacet procent svých bytů nechávají za účelem pronájmu, pořád ale převládá prodejní development.. My jako bankovní instituce se nad trendem nájemního bydlení samozřejmě také zamýšlíme z vlastního úhlu pohledu. Momentálně hledáme cesty, jak nabídnout investorům co nejatraktivnější produkt k této realizaci a věřím, že jej brzy budeme moci představit.

Co vás baví na bankovnictví a jeho specializaci na real estate?

Osobně mne na bankovnictví a financování obecně baví jeho komplexita. Musíte být dobrý obchodník na jedné straně a zároveň dobrý analytik na straně druhé. Potkáváte různé typy klientů a jejich projektů. Z manažerského pohledu mne velmi baví práce s týmem a jeho budování. Komplexitu a flexibilitu v myšlení požaduji i od kolegů v týmu, což koresponduje s tím, jakou institucí jako Trinity Bank jsme. Máme jasnou vizi: vztahy s klienty budovat na vzájemné důvěře a být jim partnerem na cestě k jejich úspěchu. Pořád se řadíme k menším bankám, ale dnes jsme na trhu dvacet pět let, dynamicky se vyvíjíme, máme slušné portfolio stálých klientů, noví k nám neustále přicházejí – a i přes to se neustále dokážeme na každý úvěr dívat individuálně. Posuzujeme všechna pro a proti, vyhodnocujeme rizika, nemůžeme, a hlavně nechceme si dovolit realizovat jakoukoliv ztrátu.

Trinity Bank zaznamenala v jubilejním 25. roce výrazný růst a už teď má velmi zajímavé výsledky, co byste společnosti popřál do budoucna?

Samozřejmě, aby se jí stále dařilo a prosperovala tak jako doposud, ale především bych si přál, aby byla nadále tvořena kvalitními a schopnými lidmi na těch správných místech. Jak jsme několikrát zmínili, rosteme, neustále a poměrně rychle, to znamená, že aktuálně hledáme nové kolegy a v mnoha našich útvarech rozšiřujeme týmy. Nabízíme tak velmi zajímavé pozice ve Zlínském regionu v oblasti vrcholového managementu a korporátního financování, které jiné banky standardně nabízí primárně v hlavním městě. Tímto bych chtěl tedy pozvat všechny, kteří by se rádi podíleli na dalším budování naší mladé banky, ať už ze Zlína, nebo z Prahy.

Autor: Nikol Pavlíčková

Líbil se vám článek? Podělte se o něj se svými přáteli:

Čtěte také

BYZNYS & REALITY
LIFESTYLE
ROZHOVORY
ARCHITEKTURA & DESIGN
Estate Awards
O portálu
O magazínu Estate
Reference
Premium Media Group
Kontakt
Všeobecné obchodní podmínky
Zásady ochrany osobních údajů
Spravovat souhlas s nastavením osobních údajů

Sociální média

© 2021 All rights reserved​

Made by RomanJelinek.cz | full servisová marktingová agentura

Porovnejte nabídky