kliknutím aktivujete zoom
načítám...
Nenašli jsme žádné výsledky
otevřená mapa
Pohled Cestovní mapa Družice Hybridní Terén Moje lokace Celá obrazovka Předch další

0 Kč - 50 000 000 Kč

Další možnosti vyhledávání

0 Kč - 100 000 Kč

Další možnosti vyhledávání
Našli jsme 0 Výsledek. Zobrazit výsledky
pokročilé vyhledávání

0 Kč - 50 000 000 Kč

Další možnosti vyhledávání

0 Kč - 100 000 Kč

Další možnosti vyhledávání
našli jsme 0 Výsledek

Estate.cz » Rozhovory » Lucie Šindelářová z My Clinic: Jdeme vlastní cestou

Lucie Šindelářová z My Clinic: Jdeme vlastní cestou

Lucie Šindelářová
Foto: Ondřej Pýcha
Chápavý a vstřícný rodinný lékař, který se dlouhodobě stará o zdraví členů rodiny, je pro mnoho Čechů jen idealizovanou postavou z lékařských seriálů. Jenže pražská soukromá klinika My Clinic se rozhodla, že tento ideál uvede do praxe. „Naši akcionáři si od začátku přáli vybudovat kliniku založenou na principu rodinných lékařů. My Clinic charakterizuje profesionalita, osobní lidský přístup a zaujetí pro naši práci. Naši klienti tento přístup oceňují a ti noví k nám často přicházejí na doporučení,“ říká Lucie Šindelářová, ředitelka My Clinic.

My Clinic jste rozjížděli v době covidové pandemie. Jak to vaše původní plány ovlivnilo a co bylo v souvislosti se startem nejnáročnější?

Rozjezd jakéhokoliv byznysu v období nejistoty s řadou nepředvídatelných vnějších vlivů klade před každého podnikatele překážky, se kterými se dosud nesetkal. Rozšiřuje seznam rizik. V některých odvětvích naopak vytváří příležitosti dříve nevídané. Naše úvahy směřovaly jednak k faktu, že česká společnost jako celek začala o zdraví více přemýšlet. Dále bylo zřejmé, že pandemie jednou musí skončit. Mezi alternativami zahájit činnost podle plánu, anebo projekt zakonzervovat jsme se jednoznačně rozhodli pro start. Přínosy převažovaly. Jak se později ukázalo, klienti byli k nabídce vnímavější a kalendáře našich lékařů se začaly poměrně rychle plnit.

Naplnila se vaše původní očekávání?

Očekávání se naplnila vrchovatě. A to říkám s plným vědomím toho, že zdaleka nejsme na konci cesty. Přijali jsme řadu renomovaných lékařů, zahájili spolupráci s respektovanými pracovišti. Zakládáme si na tom, že se o naše klienty postaráme komplexně. A to nejen pokud jde o šíři nabídky odborností, ale také co do složitosti výkonů. Ty nejnáročnější zajišťují právě přední pražské nemocnice, se kterými spolupracujeme. Jako jediní v České republice jsme získali od amerického ministerstva zahraničí akreditaci na prohlídky pro imigrační víza do USA. V závěru roku jsme přestěhovali klientský servis a administrativu do nově otevřených prostor v budově Telehouse a jsme teď všichni na jednom místě na klinice nedaleko Vítězného náměstí v Dejvicích. Na požadavky klientů tak můžeme reagovat okamžitě, podněty a doporučení přijímáme doslova z první ruky.

Jak se klinika za poslední dva roky změnila?

Klinika prošla významnou proměnou. My Clinic zahrnuje dnes na 25 lékařských specializací, působí zde více než 50 odborníků, lékařů a terapeutů, máme 120 zaměstnanců. A klinika stále rozvíjí a prohlubuje nabídku služeb, které našim klientům poskytujeme. Počáteční opatrná očekávání tak nahradilo nadšení ze společně vykonané práce. Úspěch a stále rostoucí počet věrných klientů, kteří nás navíc dále doporučují, přijímáme ale s pokorou. Vždy je co zlepšovat a čeká nás ještě spousta práce.

Vnímáte, že se i díky zkušenosti z posledních dvou let proměnil přístup lidí k jejich zdraví?

Lidé se začali o své zdraví více zajímat a starat. Jde přece jen o to nejcennější, co každý z nás má. Pandemie kromě změny v nahlížení na fyzické zdraví proměnila i postoje a vnímání sebe samých na poli duševním. Kvůli tlaku, kterému jsme byli vystaveni, si řada z nás uvědomila, jak důležitá je vnitřní rovnováha. Odloučení od běžného způsobu života, změna návyků a dlouhodobý pobyt doma podrobil zátěžové zkoušce také rodinné vztahy.

Vyhledávají lidé častěji pomoc od odborníků na duševní zdraví?

Vytíženost našich ambulancí psychologie a psychiatrie potvrzuje obecné trendy vyšší potřeby pomoci v oblasti mentální péče. Jak v dospělé, tak dětské ambulanci máme skvělý tým, takže se nám daří našim klientům pomáhat a jejich aktuálním potřebám vycházet vstříc.

U řady odborností, jako je například oftalmologie, v rámci veřejných zařízení, ale často i soukromých ambulancí musejí pacienti počítat s dlouhými objednacími lhůtami. Jak dlouho musejí v průměru na vyšetření nebo konzultaci čekat u vás?

Už při plánování kapacit naší kliniky jsme si řekli, že dobrá časová dostupnost všech našich ambulancí bude představovat jednu z našich nejvyšších priorit. Uvědomujeme si, že naše klientela u nás hledá vstřícnou a pozornou péči a zaslouží si, aby dostala ty nejlepší služby. Nejen rychlý termín vyšetření, ale i naplánování času, který nejlépe našim klientům vyhovuje, je pro nás důležitým úkolem. Naši klienti potvrzují, že krátké čekací doby v řádu dnů jsou pro ně zcela vyhovující. Také proto doporučují My Clinic svým přátelům a známým.

Měli jste problém najít lékaře a sestry pro všechny odbornosti, které jste se rozhodli otevřít?

Vybudování týmu My Clinic vlastně ani tak těžké nebylo. I když se třeba nepodařilo najít ty správné kolegyně a kolegy napoprvé, dali jsme dohromady skvělý tým. Lékaři, sestřičky i náš personál zajišťující klientskou péči a provoz se k nám hlásí sám. Také noví spolupracovníci přicházejí z velké míry na doporučení, což naznačuje, že se u nás naši zaměstnanci cítí dobře. Snažíme se, aby práce měla smysl. Radost a uspokojení je k nezaplacení, nelze je ničím nahradit. Věřím, že nás charakterizuje a spojuje profesionalita, osobní lidský přístup a zaujetí pro naši práci. A velice si toho vážím.

Dnes nabízíte služby 25 odborností. Budete je do budoucna rozšiřovat?

Chystáme například spolupráci s předním stomatologickým pracovištěm. O vlastním zázemí v tomto oboru zatím neuvažujeme, proto se nám úzké partnerství se specialisty jeví jako optimální řešení pro doplnění doposud chybějící odbornosti. Jak a s kým konkrétně plánujeme spolupracovat, by ale zatím bylo předčasné prozrazovat.

Zatím fungujete jako ambulantní zařízení. Plánujete nabízet také lůžkovou péči?

Plánujeme otevření tzv. jednodenní chirurgie. Jednodenní péče na lůžku byla od začátku součástí naší vize. Jak jsem už zmínila, jde nám o to, abychom nejen rozšiřovali nabídku, ale šli i více do hloubky. Naší ambicí není konkurovat velkým nemocnicím. Ale vše, co lze vyřešit u nás, chceme dělat na klinice. Naši lékaři mají obrovské množství zkušeností. S patřičným zázemím tak dokážou poskytovat veškerou špičkovou péči na jednom místě, což, jak věřím, ocení především naši klienti. Lékaři napříč odbornostmi u nás tvoří jeden tým. Budujeme koncept rodinné kliniky založený na úzké mezioborové spolupráci a dokonalé znalosti klienta. Na tom si zakládáme, to je naším posláním.

V poslední době se do popředí dostalo hodně téma telemedicíny. Jak s péčí na dálku na My Clinic pracujete?

Konzultace po telefonu patří do běžné praxe My Clinic. Když nahlédnu do statistik, vidím, že interakcí mezi lékaři a klienty probíhá daleko více po telefonu než při osobní návštěvě. K tomu je ale zapotřebí dobře znát zdravotní stav a konkrétní potřeby každého klienta. Dveře ambulancí jsou našim klientům vždy otevřeny. Respektujeme jejich přání, pokud mají potřebu setkat se s našimi lékaři osobně. Pokud jde o znalost našich klientů, myslím, že patříme v tomto ohledu díky stabilnímu týmu erudovaných specialistů k naprosté špičce.

Zaměřujete se také na preventivní programy, aby vaši klienti mohli účinně předcházet případným zdravotním problémům?

Prevence patří k základním stavebním kamenům našich hodnot. Naše speciálně vypracované preventivní programy jsme schopni klientům upravit na míru podle jejich zdravotního stavu, věku nebo individuálních potřeb. Naši akcionáři si od začátku přáli vybudovat kliniku založenou na principu rodinných lékařů. Věřím, že respektovaným, plnohodnotným diagnostickým a léčebným centrem se můžeme stát jen tehdy, pokud se budeme zaměřovat právě na prevenci, zjišťování skutečných příčin onemocnění a jejich cílenou šetrnou léčbu.

Předtím, než jste se podílela na zrodu My Clinic, jste působila také v IKEM. Co vás na přechodu do soukromého zdravotnictví lákalo?

Možnost vykročit vlastní cestou. Vybudovat jedinečnou kliniku, kde se dělá dobrá medicína, vystavěnou právě na principu rodinných lékařů. Takovou, kde lékař zná své klienty a jejich zdravotní obtíže a zaobírá se jejich celkovým stavem. Když to není jen specialista zaměřený na svůj obor, ale vnímá další souvislosti. Když má možnost spolupracovat s dalšími odborníky a díky zázemí a špičkovému přístrojovému vybavení se společně s nimi podílet na poskytování té nejlepší péče na jednom místě.

Jaké zkušenosti ze svých předchozích působišť můžete nyní dobře uplatnit v řízení kliniky?

Vystudovala jsem andragogiku, psychologii a sociologii. Dvaadvacet let působím v řízení a rozvoji lidských zdrojů, poradenství a managementu. Tři roky jsem vedla celý personální odbor IKEM. Jak jsem už mnohokrát zdůraznila, naší silnou stránkou jsou lidé. Myslím, že zde mohu přispět nejvíce. Bylo by ale troufalé připisovat si veškeré zásluhy. Bez vlastní chuti a kolegiality všech našich 120 spolupracovníků by dobrý tým nevznikl. Iniciativa roste zespodu. Úkolem managementu je ji podporovat, vytvářet podmínky a inspirovat k těm nejlepším výkonům.

Co podle vás nejvíce chybí českému zdravotnictví a jak to mohou změnit soukromé kliniky, jako je ta vaše?

Náš solidární model státního zdravotnictví je velmi vhodně strukturovaný. Na rozdíl od řady rozvinutých zemí na západ od našich hranic máme například neobyčejně dobrou časovou a územní dostupnost zdravotní péče, což jsme si zvykli považovat za určitý samozřejmý standard. V Česku se také nejen na úrovni fakultních nemocnic a specializovaných pracovišť dělá skutečně špičková medicína, která objektivně obstojí v tom nejnáročnějším mezinárodním srovnání. V čem mohou být soukromé kliniky pro český systém zdravotní péče velmi inspirativní, to je především přístup k pacientům. Snažíme se o to, aby se u nás naši klienti cítili po všech stránkách dobře, aby zažívali pocit vstřícné péče a pozornosti. Aby vždy věděli, že jim někdo naslouchá a vnímá jejich obtíže v širším kontextu s povědomím o jejich rodinné i životní situaci. Aby rozhodně nezakusili pocit, že lékaře tak trochu obtěžují nebo že jim nemá potřebu nic blíže vysvětlovat.

Lucie Šindelářová

Vystudovala andragogiku, psychologii a sociologii. Více než dvacet let působí v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, poradenství a managementu. Těžištěm jejích profesionálních zkušeností jsou především společnosti působící v oblasti zdravotnictví a farmaceutického průmyslu, několik let vedla například personální odbor IKEM. Stála u zrodu My Clinic a od počátku je její hlavní prioritou vytvářet, rozvíjet a motivovat ten nejlepší tým profesionálů nadšených pro jedinečný projekt. Na oblast HR se zaměřuje v průběhu celého svého působení, rozsáhlé zkušenosti získala mimo jiné v konzultantské společnosti Deloitte, kde působila jako manažerka pro region střední a východní Evropy. Řadu let působí také jako nezávislá konzultantka.

Autor: Jiří Studený

Líbil se vám článek? Podělte se o něj se svými přáteli:

Čtěte také

BYZNYS & REALITY
LIFESTYLE
ROZHOVORY
ARCHITEKTURA & DESIGN
Estate Awards
O portálu
O magazínu Estate
Reference
Premium Media Group
Kontakt
Všeobecné obchodní podmínky
Zásady ochrany osobních údajů
Spravovat souhlas s nastavením osobních údajů

Sociální média

© 2021 All rights reserved​

Made by RomanJelinek.cz | full servisová marktingová agentura

Porovnejte nabídky