kliknutím aktivujete zoom
načítám...
Nenašli jsme žádné výsledky
otevřená mapa
Pohled Cestovní mapa Družice Hybridní Terén Moje lokace Celá obrazovka Předch další

0 Kč - 50 000 000 Kč

Další možnosti vyhledávání

0 Kč - 100 000 Kč

Další možnosti vyhledávání
Našli jsme 0 Výsledek. Zobrazit výsledky

Estate.cz » Promotion » Jak probíhala rekonstrukce kanalizačního sběrače v pražské Libni

Jak probíhala rekonstrukce kanalizačního sběrače v pražské Libni

spadiště
Foto: Čermák a Hrachovec a.s.
V roce 2020 společnost Čermák a Hrachovec a.s. dokončila ve spolupráci se společností INOS Zličín s.r.o. unikátní stavební dílo na stokové síti v pražské Libni, za které dokonce získala titul v prestižní soutěži Stavba roku.

Při rekonstrukci nevyhovujícího kanalizačního sběrače o délce 246 metrů s výškovým rozdílem 40 metrů a s pěti spadišti se musel brát ohled na řadu omezení a ochranných pásem. Stavba se skládala z hluboko uložené stoky PN IV 900/1600 z prefabrikátů beton-čedič, spojné komory, mezilehlé revizní šachty hloubky 22,2 metrů a spadiště Libeň se spádovým stupněm výšky 27 metrů s celkovou hloubkou spadišťové šachty 36,5 metrů. Navržené spadiště s tangenciálním nátokem a šroubovicovým obtokem představuje zcela inovativní řešení.

Pro navržené hloubky potrubí bylo nutné řešit veškeré výkopové práce hornickým způsobem, tedy šachtami a štolami. Už úvodní hloubení šachty TŠ2, kterým obnova v srpnu roku 2016 začala, přineslo velkou výzvu. Bylo nutné najít vhodný důlní jeřáb, který dosáhne dna o hloubce šachty 23 metrů s kruhovým profilem 4,8 metrů. Speciálně pro tuto stavbu byl přestavěn jeřáb OVJ 75, který byl osazen delším lanem a výkonově a bezpečnostně upraven pro danou hloubku. Šachta byla vyhloubena hornickým způsobem a mezitím byly zahájeny práce na přeložce vodovodu DN800. Po dokončení přeložky začalo hloubení šachty TŠ1, kde šlo o technicky rutinní práci kromě zajištění křížených inženýrských sítí a stávající stoky.

spadiště
Foto: Čermák a Hrachovec a.s.

Náročný úkol pak představovala ražba pro novou stoku po dokončení šachet TŠ1 a TŠ2 v hloubce přes 20 metrů pod povrchem. Geologické a hydrologické podmínky v místě ražby zapříčinily nestabilitu horniny, velké tlaky na důlní výztuž a významný přítok vody do díla. K jejímu odčerpání bylo nutné zajistit výkonné čerpání.

Horninové prostředí, v němž probíhala ražba štol a hloubení jam, bylo nutné v okolí výztuže zpevňovat jehlováním a injektážemi. Důlní výztuž musely zesilovat horizontální výztuže a železobeton. Vyraženy byly dvě štoly rozměru 2,4×2,8 metrů o celkové délce 253 metrů.

Nejnáročnější úkol přineslo hloubení šachty TŠ3. Podle projektové dokumentace bylo nutné vyrazit kruhovou jámu o průměru 6,7 metrů a hloubce 37,4 metrů, což je složité samo o sobě. Pro třicetitunový jeřáb RDK 300-1, který byl schopen obsloužit dílo takových rozměrů, bylo vytvořeno betonové podium. Hloubení probíhalo opět hornickým způsobem. Křížení stávající stoky komplikovalo následnou výstavbu spadišťové šachty a bezpečnost práce při hloubení a ražbě. Proto hlavní stavbyvedoucí rozhodl o realizaci obtokového potrubí stoky ve štole mimo objekt TŠ3. I tentokrát bylo nutné zesílit důlní výztuž a realizovat výkonný čerpací systém k eliminaci značného přítoku podzemní vody. Šachta TŠ3 byla navržena pro atypické spadiště, které je svým provedením v Česku zcela unikátní. Konstrukčně je provedeno jako železobetonová monolitická konstrukce dvou soustředných válců vzájemně spřažených točitou schodišťovou deskou a dalšími konstrukcemi. Kromě speciálně tvarovaných betonových konstrukcí a čedičových prvků je spadiště mohutně opevněno množstvím kamenicky opracovaných žulových kamenů tak, aby odolalo jen obtížně představitelné energii návrhového průtoku 1660 l/s.

spadiště
Foto: Čermák a Hrachovec a.s.

Jako poslední byly vybudovány objekty tří vstupních šachet. Po uvedení díla do provozu byla stará spadišťová kaskáda zalita cementopopílkem. Při výstavbě pracovníci firmy Čermák a Hrachovec a.s. vytěžili a odvezli přibližně 3500 kubíků horniny a realizovali 250 metrů nové stoky, která je uložená v hloubce od 4 do 37 metrů pod povrchem. Celá stavba trvala čtyři roky.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj se svými přáteli:

Čtěte také

BYZNYS & REALITY
LIFESTYLE
ROZHOVORY
ARCHITEKTURA & DESIGN
Estate Awards
O portálu
O magazínu Estate
Reference
Premium Media Group
Kontakt
Všeobecné obchodní podmínky
Zásady ochrany osobních údajů
Spravovat souhlas s nastavením osobních údajů

Sociální média

© 2021 All rights reserved​

Made by RomanJelinek.cz | full servisová marktingová agentura

Porovnejte nabídky