kliknutím aktivujete zoom
načítám...
Nenašli jsme žádné výsledky
otevřená mapa
Pohled Cestovní mapa Družice Hybridní Terén Moje lokace Celá obrazovka Předch další

0 Kč - 50 000 000 Kč

Další možnosti vyhledávání

0 Kč - 100 000 Kč

Další možnosti vyhledávání
Našli jsme 0 Výsledek. Zobrazit výsledky

Estate.cz » Byznys & Reality » Daně v nemovitostech

Daně v nemovitostech

 V každé fázi nemovitostního projektu jsou vedle stavebních, právních či finančních parametrů klíčové také daňové aspekty. Správné porozumění daňovým povinnostem a adekvátní nastavení struktury totiž hraje klíčovou roli nejen v úspěšnosti developerského projektu, ale především v jeho celkové ziskovosti. 

Základní stavební kameny daňové strategie v nemovitostním sektoru jsou výběr vhodné struktury vlastnictví, způsob financování a budoucí využití nemovitosti (prodej vs. pronájem).


  1. Akviziční fáze

V této fázi je klíčový druh akvizice, tj. zda dojde k převodu nemovitosti (tzv. asset deal) nebo k převodu podílu na společnosti vlastnící nemovitost (tzv. share deal) a osoba, která transakci realizuje – zda kupující/prodávající je fyzická nebo právnická osoba. Tyto parametry mají za následek různé daňové dopady, a to jak z pohledu daně z příjmů, tak z pohledu DPH. Zároveň je nutné zohledňovat neustálé změny v daňové oblasti. Víte například, že se u fyzických osob od 1.1.2025 limituje osvobození příjmů z prodeje podílů na společnostech na 40 mil. Kč?

  1. Realizační fáze

V realizační fázi většinou bývá nejmateriálnější otázka DPH, tedy možnost uplatnění nároku na odpočet z výdajů vynaložených během developmentu. Bude nutné už v průběhu akvizice a výstavby financovat i výši DPH nebo bude možné uplatnit nárok na odpočet a DPH bude ze strany finančního úřadu vráceno? A v jaké výši tato DPH bude, 21% nebo 12%? Tyto otázky můžou být relevantní zejména v případě projektů nájemního bydlení.

Podstatný vliv na finální zdanění má i zvolený způsob financování (resp. poměr vlastních a cizích zdrojů) a načasování jeho čerpání, který je provázaný mj. s možností kapitalizace úroků do vstupní ceny nemovitosti nebo uplatněním úroků jako daňových nákladů proti zdanitelným výnosům z prodeje nebo pronájmu.

  1. Provozní fáze

Při uvažování o provozní fázi developerského projektu je důležitou oblastí správné nastavení převodních cen u transakcí se spřízněnými osobami (financování, poskytování služeb apod.).

V případě pronajímaných nemovitostí jsou také relevantní pobídky při zahájení nájmu, realizace a odepisování fit-outů na straně pronajímatele a/nebo nájemce nebo případné sankce a vyrovnání při ukončení nájmu. Při plánování projektů nájemního bydlení je také důležité nastavit procesy tak, aby byly minimalizovány negativní dopady DPH (tj. související limitace nároku na odpočet).

  1. Transakční fáze

Odborné znalosti v oblasti daňového a právního strukturování transakcí usnadní realizaci výstupu ze stávajícího projektu. Nejen, že při případném exitu se bude nutné vypořádat s finanční a daňovou prověrkou realizovanou potenciálním kupujícím (tzv. due diligence), ale v případě prodeje podílu na společnosti je také pravděpodobné, že kupující bude mít požadavek na případnou slevu z kupní ceny z titulu latentní daně (tzv. latent capital gain tax – LCGT – která odpovídá rozdílu mezi tržní a daňovou hodnotou). Je například dobré zvážit v jaké výši má být sleva poskytnuta a zda by (ne)bylo vhodné ji diskontovat pro případné zohlednění časové hodnoty peněz, jelikož kupující sice přichází o absolutní výši daňových odpisů, ale bude tuto ztrátu realizovat v horizontu 30/50ti let dle typu nemovitosti.

Jak je z výše uvedeného zřejmé, daňové aspekty nemovitostí jsou komplexní. Pro úspěšný developerský projekt je proto nezbytné znát mimo jiné i základní daňové principy. Studijní program MBA – Nemovitosti a jejich oceňování se svým zaměřením na komplexní souvislosti trhu nemovitostí zahrnující oceňování, nemovitostní právo, výuku standardů RICS, stavební témata, leasing, marketing apod., proto zahrnuje i základní přehled daňových aspektů nemovitostního projektu, které přináší studentům znalosti pro porozumění daňovým dopadům transakcí s nemovitostmi, základním účetním a daňovým principům developerských projektů a dopadů DPH a daně z nemovitých věcí.  Předmět v rámci programu vyučují přední odbornice z praxe realitního segmentu v České republice, a to Tereza Gebauer, partnerka oddělení daně z příjmů právnických osob, Catherine Slavíčková, senior manažerka oddělení daně z příjmu právnických osob a Michaela Lounková, direktorka oddělení nepřímých daní poradenské společnosti Deloitte.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj se svými přáteli:

Čtěte také

BYZNYS & REALITY
LIFESTYLE
ROZHOVORY
ARCHITEKTURA & DESIGN
Estate Awards
O portálu
O magazínu Estate
Reference
Premium Media Group
Kontakt
Všeobecné obchodní podmínky
Zásady ochrany osobních údajů
Spravovat souhlas s nastavením osobních údajů

Sociální média

© 2021 All rights reserved​

Made by RomanJelinek.cz | full servisová marktingová agentura

Porovnejte nabídky