Byznys & Reality

Můj byt, moje Nusle

Můj byt, moje Nusle
28.4.2021

Nová městská čtvrť s názvem Nuselský pivovar od společnosti Penta Real Estate, vyrůstá na úpatí Vinohrad v Nuselském údolí poblíž divadla Na Fidlovačce. Rozkládá se na pravém břehu Botiče mezi ulicemi Bělehradská a Křesomyslova na ploše téměř 32 tisíc m2. Uprostřed této živé městské části v následujících letech vznikne více než 400 prémiových bytů, a to jak v novostavbě, tak rekonstrukcí památkově chráněných budov historického pivovaru.

Autorská zpráva

Lokalita Nuselského pivovaru a jeho okolí, kterou v současné době rekonstruujeme, je součástí historické stopy vedoucí až ke starobylé vsi Nusle z 11. století našeho letopočtu. První zmínky o pivovaru samotném jsou ovšem mnohem mladší, pocházejí až z počátku 18. století.

V dnešní době je tato část Prahy 4 z pohledu všech významných funkcí, které do města patří, poněkud opomíjena. Ať už jde o bydlení, pracovní příležitosti či občanskou vybavenost. Přitom je blízko městského centra, s výborným dopravním propojením do ostatních městských částí i na infrastrukturu mimo město.

Rekonstrukce

Každý pivovar je koláží historie, kde přirozeně v průběhu času dochází k přidávání nových vrstev, expanzi a později většinou k transformaci, která je spojená s novými požadavky na využití původních budov. Celý proces je romantický a racionální zároveň. Při transformaci autoři pracují s duchem pivovaru a jeho architekturou, s každou částí každého objektu, s jejich limity, charakterem a příležitostí, kterou nabízejí.

Cílem architektů (CMC architects) je navázat na koláž architektury, která reprezentuje historický vývoj společnosti a přidat nové vrstvy 21. století, které vdechnou nový život této sympatické a poetické průmyslové památce.

„Při navrhování se řídíme proporcemi, měřítkem a komponenty, které byly používány nebo vycházejí z architektury pivovarů. Významná a inspirativní je manipulace se světlem a prostorem. "Odebíráme“, abychom získali světlo, "přidáváme", abychom využili a naplnili prostorové limity. "Navrhujeme" transparentní vrstvy, abychom částečně odlehčili mohutnost pivovarské architektury. Hledáme symbiózu a kontrast světla a prostoru, přizpůsobujeme tvar a funkci. Díky historickému všudypřítomnému kontextu je možné novou identitu realizovat moderními prvky. Být v Nuselském pivovaru bude znamenat být obklopen historií - Genius Loci - a zároveň žít moderně,“ vysvětlují CMC architects.

Nová část

Urbanistické řešení návrhu projektu Nuselského pivovaru vychází z fragmentů prostorových kvalit, které lze v okolí nalézt v podobě městských bloků (Nuslí a Vinohrad). Ty utvářejí ulice, náměstí, parky a určují tak kvalitní veřejný i pobytový prostor. Snahou návrhu je definovat městotvorné kvality, které navazují na uspořádání historické budovy pivovaru s typickými dvory. Urbanistické řešení nové části připomíná trojicí dvorů, které navržená struktura rezidenčního souboru utváří. Mezi novým (Chybík + Krištof) a historickým celkem tak vzniká prostupné rozhraní, spojnice propojující zároveň jednotlivé ulice celého projektu. Podobnou funkci měl dlouhá desetiletí prostor mezi pivovarem a restaurací s tančírnou.

Tři navržené vnitřní dvory mají různý charakter a prostorovou kvalitu, liší se mírou soukromí a nepatrnými nuancemi odlišných konceptů úprav městského exteriéru.

Projekt citlivě řeší využití původního průmyslového brownfieldu, přitom zachovává genius loci této cenné lokality Prahy 4. Vznikne tady plnohodnotná rezidenční čtvrť, jejíž součástí budou také komerční a obchodní prostory.

Nuselský pivovar

Autoři: Chybik + Kristof Architects & Urban Designers (nová část), CMC architects (rekonstrukce)

Studie: 2020

Realizace: 2021 – 2023

Nuselský pivovar z ptačí perspektivy – vlevo zrekonstruovaný historický pivovar, v pravé části rozsáhlá moderní rezidenční výstavba. Obě části propojují veřejná prostranství plná zeleně.

Obchody, restaurace a další služby jsou soustředěny především v památkově chráněné části, ale i podél pěších zón v ústřední části celého projektu.

Vstup do areálu - památkově chráněná brána pivovaru, bude zrekonstruovaná do své původní podoby.

Dokonalou a prvotřídní nabídku představuje výběr bydlení ve vysokém standardu vybavení.

Výrazný vizuál ve spojení s claimem „Můj byt, moje Nusle“ posiluje jedinečnost projektu Nuselský pivovar.

Tyto stránky používají cookies. Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s jejich používáním.