kliknutím aktivujete zoom
načítám...
Nenašli jsme žádné výsledky
otevřená mapa
Pohled Cestovní mapa Družice Hybridní Terén Moje lokace Celá obrazovka Předch další

0 Kč - 50 000 000 Kč

Další možnosti vyhledávání

0 Kč - 100 000 Kč

Další možnosti vyhledávání
Našli jsme 0 Výsledek. Zobrazit výsledky

Estate.cz » Premium Brno » Jak se řídí investiční miliardy v butiku Cyrrus

Jak se řídí investiční miliardy v butiku Cyrrus

Zdroj/foto: Se souhlasem CYRRUS
Fondy, ESG a kryptoměny ve světě investic stále více vyčnívají. Stejně rozmanité jako jejich nabídka jsou i potřeby klientů. „Současným trendem není jen posun od aktivního k pasivnímu investování, ale také roste chuť po komplexnější a kvalitnější nabídce investičních služeb,“ vysvětluje Marek Hatlapatka proč se společnost CYRRUS, kterou řídí, vydala cestou transformace z obchodníka s cennými papíry v investiční butik.

Začněme bilancí. CYRRUS je na trhu 25 let. Jak se od té doby změnil investiční trh? 

Posun je za poslední čtvrtstoletí neskutečně velký. Geograficky bych to přirovnal k posunu z „divokého východu“ Evropy někam k nesmělému přešlapování na hranicích vyspělé západní Evropy. Osobně mám pocit, že éra divokého východu skončila finanční krizí v letech 2007 až 2009. Byla charakteristická častou snahou o maximalizaci potenciálního výnosu i za cenu obrovského rizika a důrazem na krátkodobý výsledek spíše než na dlouhodobý investiční cíl. To v kombinaci s nedobrými zkušenostmi mnoha lidí z období kupónových privatizací a splasknutí internetové bubliny na počátku milénia nemohlo vyústit v nic jiného než pošramocenou pověst kapitálového trhu v Česku.

Kam se v mezidobí posunula vaše společnost?

Po finanční krizi před zhruba třinácti lety došlo k velké katarzi. Nebankovní poskytovatelé finančních služeb, jako je CYRRUS, si prošli těžkým obdobím – v první fázi bojem o přežití, což se ne všem podařilo, a v druhé fázi hledáním nových cest, jak být na trhu dlouhodobě úspěšní. My se vydali cestou, o níž jsme věděli, že bude těžká a dlouhá, ale když se nám transformace v „nový“ CYRRUS povede, tak i dlouhodobě úspěšná. Celý přerod lze víceméně shrnout do věty: od krátkodobého tradování s vysokými zisky i ztrátami jsme přešli ke konzervativnějším investicím jako více než plnohodnotné alternativě tradičních bankovních a fondových produktů.

Nakolik to změnilo strategii vašeho typického klienta?

Naším typickým klientem je dnes člověk, který s námi investuje dlouhodobě, radí se se svým investičním specialistou a využívá široké palety služeb od standardního obchodování s akciemi, přes investice do certifikátů a dluhopisů až po doplňkové služby, třeba měnové či poradenské. I proto míříme k něčemu, co nazýváme „investičním butikem“. Tedy místem, kde naleznete různé druhy investičních nástrojů na jednom místě, které jsou ale zároveň díky našemu analytickému týmu „výběrem z hroznů“.

Co vašeho klienta charakterizuje z hlediska věku či bonity?

Našeho typického investora je vzhledem k rozšiřování služeb stále těžší definovat, nicméně pořád platí, že je to fyzická osoba středního věku, která u nás investuje v řádu stovek tisíc až desítek milionů korun. Naši klienti zpravidla nejsou hráči, kteří by hledali kdejakou spekulaci, celý den sledovali zprávy a vyžívali se po nocích v technické analýze. Adrenalin na burze už dávno není to, s čím za námi přicházejí.

Máte konkrétní příklad?

Dobře to bylo vidět na online obchodní platformě, kterou jsme několik let provozovali. Naši klienti ji nevyužívali, i když byla opravdu dobrá. Nemají na to prostě čas. Proto jsme u nás po letech obnovili službu pasivní správy aktiv (asset management) pro ty, kteří se o svoji investici nechtějí aktivně starat. Samozřejmě necháváme prostor i těm, kteří naopak chtějí být aktivní a v posledních letech hlavně zdokonalujeme služby pro velmi bonitní a institucionální klienty v rámci prémiové služby CYRRUS X. 

Co pro vás znamená pojem bonitní klient? 

Bonitní klienti jsou u nás v posledních letech nejvýrazněji rostoucí skupina zákazníků a my si toho velmi vážíme. Je to ostatně součást naší strategie. Tito lidé procházejí stejně jako CYRRUS určitým životním cyklem, a s tím se mění i jejich potřeby. Potřebují sofistikovanější servis, tailor-made investiční produkty, spolehlivost a vysoký standard poskytovaného servisu. A u nás to dostanou, aniž by museli mít na kontě stovky milionů korun. Hranice takového bonitního klienta u nás začíná na pěti milionech korun v investici. Takový klient využívá celou paletu našich služeb, ale nad rámec toho jsou mu k dispozici i zcela unikátní možnosti, například vytvoření investičního certifikátu na míru nebo přístup k fondům kvalifikovaných investorů.

Jaké další trendy aktuálně vnímáte na českém investičním trhu, potažmo na tom světovém? 

Trendů ve světě je několik a my se na ně snažíme reagovat a přenášet je do českých poměrů, které jsou v mnoha ohledech stále velmi strnulé. V Česku až příliš často platí: většina peněz mi leží na běžném či spořícím účtu u banky, když mám něco navíc, koupím první fond, který přede mě můj bankovní úředník položí. Ale svět jde jinudy, obrovsky se v posledních letech rozšířily možnosti diverzifikace rizika prostřednictvím investičních certifikátů či ETF fondů, vznikají zcela nové trhy, velkým tématem je bitcoin i odpovědné investování zvané ESG.

Jak na to reagujete?

To je jednoduché, chceme být u toho. I proto uzavíráme neustále nová partnerství, která pro naše klienty otevírají další zajímavé možnosti. Před pár týdny to byl například strategický vstup do fondu kvalifikovaných investorů Bohemian Empire.

Zmínil jste Bitcoin. Jak ovlivňují kryptoměny investiční trh? 

Samozřejmě vnímáme i to, že vzniká zcela nový segment investorů právě na trhu s virtuálními měnami. Investory v tomto segmentu jsou vesměs mladí lidé, kteří tak úplně nerozlišují mezi termíny „investování“, „spekulace“ a „gambling“ a mají velmi nestandardní očekávání výnosů. Je a bude zajímavé sledovat, jak se tento trh bude dále vyvíjet a jaké zkušenosti si tito lidé z trhu odnesou. Ono se toho totiž na trzích mění hodně, ale některé pravdy zůstávají stejně pevné jako základní fyzikální zákony. Právě nerozlučný vztah mezi výnosem a rizikem je jedním z nich.

Pojďme zpět k vám. Čím se lišíte od konkurence?

Obecně naší snad historicky nejdůležitější konkurenční výhodou vždy byla a je flexibilita a schopnost hledat nové cesty a tuto přednost si chceme uchovat i do budoucnosti. Držíme se strategie odlišnosti. Konkrétním příkladem je náš pilíř podnikání-certifikátový byznys. Jsme hrdí na to, že se můžeme v Česku považovat za lídry a často i pionýry v tom, že na trh přinášíme moderní strukturované produkty schopné uspokojit víceméně jakýkoliv investiční a rizikový profil klienta. Často jsou právě certifikáty či dluhopisy vstupní branou k dalším službám komplexnějšího charakteru.

Nakolik jsou dnes investiční certifikáty oblíbené? 

Investiční certifikáty tvoří jádro investování našich klientů a za posledních deset let velmi výrazně stouply na oblibě. Byl to postupný proces, kdy jsme investorům přinášeli nové, moderní struktury a ukazovali jim, jak mohou fungovat, co umí a co od nich naopak nečekat. Naši analytici pravidelně jezdí na konference do Londýna a přivážejí spoustu zajímavých struktur, které postupně zařazujeme do naší nabídky. Díky špičkové erudici našich lidí a dlouholeté spolupráci s předními světovými investičním bankami si troufám říct, že jsme dnes v Česku v této oblasti naprostou špičkou.

Zmínil jste i korporátní dluhopisy. Jaká situace panuje v této oblasti? 

Dluhopisový trh je nedílnou součástí kapitálového trhu ve vyspělé ekonomice. Proto ho maximálně podporujeme i u nás, ale zároveň jsme nervózní z toho, jak snadno a nekontrolovatelně vznikají emise na šedém trhu, neregulovaném ČNB. Snažíme se – my osobně i prostřednictvím organizací a institucí typu AKAT ČR či Ministerstva financí –objasňovat výhody a nevýhody dluhopisů, a především fundamentální nutnost kvalitní analýzy emitenta. Boj je to ovšem těžký, protože zatímco my jsme jako těžce regulovaný subjekt svázání mnoha povinnostmi a pravidly, na vedlejším dvorku se nic netušícím investorům prodávají věci, které je jednou budou bolet. Je to celé o finanční gramotnosti, tudíž jde o dlouhodobý proces.

Uvažujete při vašem záběru o expanzi na jiné trhy? 

Ano. Česká kotlina už pro nás začíná být malá a byla by škoda nezúročit naši dlouholetou expertízu i v zahraničí. To platí zvláště u produktů, které skutečně nemají hranice, tedy například u certifikátů. Proto v současné době intenzivně pracujeme na projektu zahraniční expanze. Ten je v raných fázích, proto jsou zatím ve hře různé varianty expanze, od vstupu na konkrétní vytipované trhy, spolupráci se zahraničními partnery až po globální pokrytí řízené odsud.

Zpět do reality. Svět stále ještě žije pandemií. Co způsobila na investičních trzích? 

Prvotní reakce trhů byla pochopitelně dramatická, akciové trhy ve světě poklesly přibližně o třetinu. Nicméně investoři se poměrně rychle uklidnili a začal převládat optimismus. Z dnešního pohledu, kdy jsou trhy o kus výše, než byly před příchodem nového viru, se to tak jeví jako pouhá epizoda, která se pro mnohé dlouhodobě založené investory stala vítanou příležitostí nakoupit si za zajímavé ceny. Další covidové vlny tak proběhly na trzích mnohem klidněji. Opačný vývoj však měly tyto vlny pro klienty, protože s prodlužujícími se lockdowny se jejich podnikání v mnoha případech dostávalo do problémů, a to se odráželo a stále odráží na jejich investičních možnostech a apetitu.

Jakým způsobem ovlivnila pandemie fungování vaší firmy? 

V současné době pro celou skupinu CYRRUS pracuje již téměř 150 lidí, z čehož necelá polovina jsou klientští obchodníci. Covid měl z našeho pohledu několik rozdílných fází a musím říct, že přinesl i mnoho zajímavých manažerských poznatků. První covidové období na jaře loňského roku se neslo ve znamení obrovské jednoty, cítili jsme, že v boji proti tehdy neznámému protivníkovi táhnou všichni za jeden provaz. Režim home-office tehdy fungoval velmi dobře. V dalších fázích již došlo ke změně, někteří lidé pracovali doma dobře, jiní hůře, ale především rostla skupina těch, kteří z domu ani pracovat nechtěli. Obvykle proto, že na to jednoduše neměli vhodné podmínky. Podle naší zkušenosti tak lze home-office použít jako krátkodobý nástroj, ale firma v naší branži potřebuje, aby se lidé setkávali, tvořili a pracovali v kancelářích a v terénu, nikoliv doma.

Některé z vašich klientů nicméně pandemie postihla finančně. Jak to proměnilo vaši interakci? 

I když v obecné rovině firma období prožila stabilně, negativní vliv na byznys jsme pochopitelně pocítili i my, především prostřednictvím nejistoty našich klientů. Tu jsme se snažili zmírnit mnoha vstřícnými kroky v oblasti naší cenové politiky tak, aby se naši klienti mohli co nejlépe soustředit na své rodiny a byznysy. Zapojili jsme se rovněž do společenské pomoci, pro Nemocnici Milosrdných Bratří v Brně jsme například pořídili přístroje pro podporu dýchání u pacientů s covidem.

Autor: Filip Turecký

Líbil se vám článek? Podělte se o něj se svými přáteli:

Čtěte také

BYZNYS & REALITY
LIFESTYLE
ROZHOVORY
ARCHITEKTURA & DESIGN
Estate Awards
O portálu
O magazínu Estate
Reference
Premium Media Group
Kontakt
Všeobecné obchodní podmínky
Zásady ochrany osobních údajů
Spravovat souhlas s nastavením osobních údajů

Sociální média

© 2021 All rights reserved​

Made by RomanJelinek.cz | full servisová marktingová agentura

Porovnejte nabídky