kliknutím aktivujete zoom
načítám...
Nenašli jsme žádné výsledky
otevřená mapa
Pohled Cestovní mapa Družice Hybridní Terén Moje lokace Celá obrazovka Předch další

0 Kč - 50 000 000 Kč

Další možnosti vyhledávání

0 Kč - 100 000 Kč

Další možnosti vyhledávání
Našli jsme 0 Výsledek. Zobrazit výsledky

Estate.cz » Rozhovory » Henceforth.: Strategické uvažování jako základ pro kvalitní projekt

Henceforth.: Strategické uvažování jako základ pro kvalitní projekt

Henceforth.
Zdroj: Henceforth.
Společnost Henceforth. se za 18 let své existence etablovala jako zásadní hráč v oblasti strategického poradenství a marketingu zejména v segmentu real estate a developmentu. Šíře záběru společnosti a hluboké poznání problematiky umožňují společnosti definovat základní zásady nastavení nejen marketingové strategie úspěšného developerského projektu. O svém způsobu nazírání na tuto problematiku jsme mluvili v rozhovoru s partnery Henceforth. Petrem Hromádkou, Paulem Matthewsem a Jarmilou Fryntovou.

Henceforth. není tradiční marketingovou či kreativní agenturou, čím dál více se zaměřuje zejména na poskytování poradenství v oblasti nastavení obchodních a marketingových strategií. Co to znamená v praxi?

Petr Hromádka: Cesta do bodu, v němž se nacházíme dnes, trvala poměrně dlouho a vyžadovala komplexní pochopení celého segmentu. Naší prioritou je vždy detailně porozumět byznysu daného klienta. Je potřeba si uvědomit, že se pohybujeme v oblasti real estate, kde panují zcela jiná pravidla a principy pro rezidenční výstavbu nebo komerční development, ale i pro retail nebo master planning.

Vaší domovskou půdou je zejména development a real estate…

Jarmila Fryntová: Oblastí real estate se zabýváme už víc než deset let. Skrze důvěru, kterou v nás historicky vložili naši klienti, jsme měli výjimečnou příležitost ještě více proniknout hlouběji do odbornější části tohoto byznysu. Právě to nám dalo možnost detailně studovat složitosti nastavení u každého jednoho produktu či projektu včetně konkrétní strategie a vize.

Můžete nastínit, jakým způsobem pracujete? Co vás v kontaktu s klientem zajímá jako první?

PH: Určitě klademe velký důraz na vizi každého klienta. Poté, co budeme znát vizi, začneme nastavovat strategii, kterou bude mít každý projekt zcela odlišnou. Někdy se může jednat o dobré nastavení prodeje, jindy o vytvoření a upevnění pozice na trhu skrze značku. Strategie jsou různé.

JF: Nezřídka ale klientům pomáháme i s tou vizí. Často se stává, že se k projektu dostaneme už ve chvíli, kdy je třeba jasné jen řešené území a on sám úplně neví, co s ním. Naším úkolem ale vždy bude v kooperaci s klientem strategii nastavit na úrovni produktu a následně přicházet s vhodnými marketingovými aktivitami.

Takže mu ji pomáháte definovat?

JF: Ano. Máme zkušený tým složený z profesionálů, kteří vyrostli v nadnárodních společnostech a agenturách v regionu a velmi často v zahraničí, naše know-how je opravdu unikátní.

PH: Každý klient, se kterým jednáme, se sám ve svých vizích přirozeně posouvá už jenom samotným procesem jednání a diskuzí, kterou o projektu vedeme. Často mu do jeho byznysu vnášíme úplně jiný úhel pohledu.

Jsou společnosti zaměřené na real estate a development v tomto ohledu spíše otevřené?

JF: Někteří developeři jsou zkušení a dokážou kvalitně definovat vlastní produkt nejen s ohledem na trh. Zejména těm začínajícím chybí praxe s komplexním strategickým uvažováním o budoucím projektu. My máme značné zkušenosti z trhu, proto jim dokážeme pomoci v mnoha aspektech jejich strategického uvažování a plánování.

PH: Ale opět připomínám, že se nejedná jen o marketing, odkrýváme mnohem hlubší roviny každého záměru. Své návrhy opíráme o reálná data, jejichž zdrojem je pro nás aktuálně platforma flatzone.cz, a díky nim projekt dokážeme správně nastavit už na samém počátku. Můžeme tak eliminovat plýtvání energií i financí na nesmyslně zacílené kampaně nevhodně nastavených projektů.

Často zvýrazňujete, že se orientujete spíše na strategie a marketing je jen následná, ale související služba. Jakým způsobem ověřujete správnost svých postupů?  

PH: Henceforth. je unikátní v tom, že doporučení, která prezentujeme klientům a následně aplikujeme na jejich produkty, fungují především obchodně. Veškerý fokus tedy směřujeme na správné nastavení produktů, což v praxi znamená, že se musí dobře pronajímat nebo prodávat, ať už se jedná o rezidenční, komerční, nebo retailovou oblast developmentu. Obchodní výsledek je nejlepší měřítko.

JF: Důležité je připomenout, že se dokážeme přizpůsobit téměř jakémukoli vnitřnímu nastavení klienta. Naše strategie včetně jejich implementace dokážeme dodat na klíč nebo je můžeme vytvářet v úzké kooperaci s jeho marketingovým oddělením či agenturou.

Můžete více přiblížit další klíčové postupy, které používáte?

PH: Málokdo si uvědomuje, že development je běh na dlouhou trať. My pomáháme klientovi najít řešení, které bude pro jeho zákazníka dostatečně atraktivní i za několik let, stačí si uvědomit délku povolovacího procesu u nás… Takže se snažíme naprojektovat potřeby zákazníků i do budoucna.

JF: Hledání odpovědí na tyto trendy, například pomocí změn konkrétních dispozic jednotlivých projektů, je něco, co nám na první pohled umožňuje jednotlivé projekty připravit na vývoj trhu, který nikdo předpokládat nedokázal – třeba důraz na home office následkem covidu či zvýšený zájem o projekty nájemního bydlení. Naše zkušenost nám umožnuje reagovat rychle a operativně a reálné úspěchy a reference jsou podpůrnými argumenty pro budování důvěry klientů v naše služby.

Zdroj/Foto: HANCEFORTH

Henceforth. se ale kromě strategického poradenství věnuje i nastavení visibility jednotlivých projektů a marketingu. Vše začíná správným pochopením značky. Jak velkou roli hraje značka developera při výběru nemovitosti?

PH: Vzhledem k situaci na trhu, kde je momentálně velký převis poptávky nad nabídkou, se její role může jevit jako omezená. Přesto nejúspěšnější čeští developeři již chápou nezbytnost jasného přihlášení se k originální identitě. Nejde totiž jen o logo, naše práce se značkou je mnohem hlubší. Zamýšlíme se and hodnotami, které má vyjadřovat nejen směrem ven, ale i dovnitř. Správně definované hodnoty reprezentované právě značkou, jakožto jejich nejstručnějším ale i velmi komplexním vyjádřením, usnadňují identifikaci jednotlivých členů týmu a tím pomáhají naplnit jednotnou vizi společnosti. Živá a funkční značka má proto značný význam.

JF: Tento trend přichází ze zahraničí, kde ze zkušenosti víme, že představuje jednu z klíčových marketingových taktik sofistikovaných developerů. Druhým důvodem je přirozená změna skladby kupujících a zvyšující se podíl mladší generace, která svá nákupní rozhodnutí zakládá na afinitě ke značkám, chce se naladit na deklarované hodnoty, uvěřit jim či danému příběhu. Správná značka, s níž se mohou kupující identifikovat a zprávu o tom sdílet se svým okolím, je mnohdy nejméně stejně důležitá jako produkt samotný.

Paul v týmu funguje jako expert na kreativu. Kromě trendů v chování zákazníků – mění se třeba i komunikační nástroje? 

Paul Richard Matthews: Pořád existují standardní nástroje, jejichž význam nijak neklesá, typicky brožury či webové prezentace. My se ale k řemeslu snažíme nabídnout další rozměr. Tuto přidanou hodnotu dokážeme nabídnout na základě poznání a porozumění potřeb zákazníka kontaktem na lidské úrovni. Je to kombinace pozorování a tvoření, nesmíme podcenit ani jednu z těchto složek. Snažíme se dívat kolem sebe, zjistit, jak lidé reagují, jak žijí. Pokud chceme vytvořit značku, která se dokáže propojit s lidmi, musí reflektovat každodenní život.

Vaší silnou stránkou je ale i vlastní podoba takto zevrubně nadefinované značky…

PRM: Myslím, že máte pravdu, v oblasti kreativy a tvorby značek, včetně dalších prvků i celkové strategie vizuální komunikace, jsme velmi silní. Myslím, že je za tím jednak naše zkušenost a znalost trhu, jednak tvůrčí potenciál, jenž dokážeme vložit do konkrétního projektu. Výsledkem jsou vizuálně atraktivní, ale hlavně funkční nástroje, které umožňují našim klientům šířit požadované sdělení na správně identifikovanou cílovou skupinu.

Můžete zmínit některé ze svých aktuálních referencí?

PH: Náš plán dnes zahrnuje jak větší projekty, tak celou řadu menších developerských projektů. Máme ale ambice věnovat se mnohem sofistikovanějším řešením, která jsou časově náročnější.

JF: Máme za sebou spolupráci s klíčovými hráči českého realitního trhu. Dlouhodobě spolupracujeme se společnostmi Crestyl či PSN. Pro CPI jsme třeba vytvářeli sjednocení komunikace konceptu shopping parků Olympia po celé republice a z hlediska šíře záběru je důležitá i spolupráce se společností Trigema, kde jsme se od vytváření značky pro konkrétní projekt v pražském Karlíně FRGMNT odrazili ke komplexní změně značky developera a tím souvisejících procesů. Aktuálně jsme společně vytvořili nový moderní showroom v pražském sídle developera. Z mezinárodních spoluprací aktivně rozvíjíme působení třeba na slovinském trhu a velmi zajímavé jsou pro nás destinační projekty v Saúdské Arábii.

Kdo je váš největší konkurent?

PH: Neřekl bych, že v Česku či na Slovensku lze mluvit o konkurenci. Henceforth. poskytuje klientovi velmi komplexní služby, žádný jiný subjekt mu neumožní získat full servis podobného rozsahu, a už vůbec ne kvality. Vždy by musel pracovat s více subjekty najednou, u nás má vše takzvaně in house.

Co z toho vyplývá pro klienta?

PH: Ušetříme mu čas. V případě, že by klient musel pracovat s více subjekty, bude to pro něj nekomfortní především z hlediska času. Development má jasný časový rámec. Na samém počátku je vize, tu je třeba přetavit v produkt – projekt, který je nutné následně povolit. Naší specializací je vytvořit každému klientovi ucelený set nástrojů, pomocí kterého bude schopen velmi dobře komunikovat s municipalitou, odbornou veřejností i veřejností jako takovou. Produkt je v případě jakékoliv komunikace klíčový, u něj vše začíná, ale i končí.

JF: Další výhodou je, že díky zkušenostem i specialistům v našem týmu můžeme do celého procesu vstoupit prakticky kdykoliv. Jsme připraveni pomáhat klientovi v jakékoli fázi, samozřejmě, jak bylo řečeno, čím dříve naše spolupráce začne, tím lépe pro všechny. Nejednou se ale stalo, že jsme s klientem začali komunikovat už v pokročilé fázi projektu, ale podařilo se nám odhalit případné slabiny a díky naší schopnosti operativně reagovat, vlastně mnoho nedobře zacílených součástí projektů pootočit správným směrem. 

Jste na trhu už dost dlouho na to, abyste dokázali předvídat jeho vývoj. Čekají vaši branži nějaké výrazné změny?

PRM: Věříme, že developeři začnou trochu více riskovat. Nikoli ve smyslu neuvážených rozhodnutí, ale že budou odvážnější co do konceptů, ale třeba i architektonického ztvárnění svých projektů. V rámci návrhu pro Saúdskou Arábii jsme třeba načrtli unikátní, umělou inteligencí řízený prvek, pro nějž by ještě před pár lety na trhu nejspíš chybělo odhodlání – a my už dnes víme, že klient na něj reaguje vstřícně a pozitivně. Možnosti jsou neomezené. Jde jen o to inspirovat naše klienty k tomu, aby je využili. Pro nás výzva a radost – pro klienty, věříme, mimořádná přidaná hodnota.

Autoři: Nikol Pavlíčková, Matej Šišolák

Líbil se vám článek? Podělte se o něj se svými přáteli:

Čtěte také

BYZNYS & REALITY
LIFESTYLE
ROZHOVORY
ARCHITEKTURA & DESIGN
Estate Awards
O portálu
O magazínu Estate
Reference
Premium Media Group
Kontakt
Všeobecné obchodní podmínky
Zásady ochrany osobních údajů
Spravovat souhlas s nastavením osobních údajů

Sociální média

© 2021 All rights reserved​

Made by RomanJelinek.cz | full servisová marktingová agentura

Porovnejte nabídky