kliknutím aktivujete zoom
načítám...
Nenašli jsme žádné výsledky
otevřená mapa
Pohled Cestovní mapa Družice Hybridní Terén Moje lokace Celá obrazovka Předch další

0 Kč - 50 000 000 Kč

Další možnosti vyhledávání

0 Kč - 100 000 Kč

Další možnosti vyhledávání
Našli jsme 0 Výsledek. Zobrazit výsledky

Estate.cz » Rozhovory » Návratnost investice do solárů se zkracuje, říká Petr Tomáš

Návratnost investice do solárů se zkracuje, říká Petr Tomáš

Petr Tomáš
Foto: Jiří Hloušek
Raketový růst cen energií změnil uvažování lidí o spotřebě, ale také o výrobě elektřiny či tepla. Boom zažívají instalace solárních panelů či tepelných čerpadel. Společnost Magus EDH ze skupiny FIPOX na tuto vlnu naskočila mnohem dříve a nyní z ní těží. „Naši klienti vidí, že zásobování elektřinou ze solárů opravdu funguje a že jsou polovinu roku energeticky téměř soběstační. Momentálně máme velkou poptávku z Chorvatska od logistických a skladovacích areálů,“ říká Petr Tomáš, spoluzakladatel společnosti Magus EDH.

Drahé energie přiměly řadu domácností, ale také developerů a firem uvažovat o instalaci vlastních fotovoltaických elektráren. S jak velkým růstem poptávky jste se v roce 2022 ve srovnání s předchozími roky v Magus EDH setkali?

Fotovoltaika se stala na projektech naší sesterské developerské společnosti Domoplan samozřejmostí už před nynější energetickou krizí. Skvělým příkladem je projekt Rezidence Na Mariánské cestě, který roste v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi. Tam bude 35 až 40 procent spotřeby energie pokryto z vlastních zdrojů. Téměř všichni klienti se na fotovoltaiku ptají a vítají, že s fotovoltaickými panely zapojenými do lokálních distribučních soustav v našich projektech počítáme. Kapacitně jsme naprosto vytíženi minimálně na půl roku dopředu.

Proč jste se do fotovoltaiky pustili ještě v době, kdy se nezdálo, že by energie měly být tak drahé jako dnes?

Společně s Domoplanem jsme chtěli zajistit, aby naše projekty byly energeticky co nejsamostatnější a co nejméně závislé na vnějších dodávkách. Naším postupným cílem je inovativně myslet do budoucna a snažit se pro naše klienty nacházet nová moderní nadčasová řešení.

Kdo má nyní největší zájem o instalaci solárních elektráren, majitelé rodinných domů, bytové domy, nebo firmy?

Poptávka je velká ve všech těchto segmentech. Firmy zjišťují, že mají volné nevyužité střechy, jejichž konstrukce unesou námi navrhované fotovoltaické panely, a návratnost investice je kvůli drahé silové elektřině na trhu výrazně kratší a pro podniky přijatelná. U rodinných domů je instalace jednoduchá a finančně nepříliš náročná. A hlavně naši klienti vidí, že zásobování elektřinou ze solárů opravdu funguje a že jsou polovinu roku energeticky téměř soběstační. Momentálně máme velkou poptávku z Chorvatska od logistických a skladovacích areálů, kde je velký potenciál. Tam bude naše expanze nejvíce směřovat.

Instalujete více pouze čistých fotovoltaických elektráren, nebo systémů doplněných o bateriové uložiště s inteligentním řízením spotřeby?

Je to individuální. Záleží na velikosti střech či fasád. Roli hraje také lokalita, zda jste v centru města, nebo na okraji. Pokud je k dispozici velká střecha nebo několik střech na bytových domech například na předměstí, tak se již vyplatí investovat do bateriového uložiště a následně inteligentně řídit distribuci v rámci bytového komplexu či v rámci skladového areálu.

Stíháte dodávat systémy včas a za předem sjednanou cenu, vzhledem k přetrvávajícím problémům s dostupností jednotlivých dílů?

Na včasnosti dodávek a na držení sjednané ceny si zakládáme. Nechceme si v této turbulentní době pokazit dobré jméno a rychle vydělat a hřešit na navyšování cen. Firmu a značku tvoříme s tím, že musí být spojená s kvalitou. Takže máme takové dodavatele, respektive výrobce, kteří nám jsou schopni garantovat včasnou výrobu, dodávku a cenu.

Většina fotovoltaických projektů se stále spoléhá na dotace, ať už z Nové zelené úsporám, nebo z Modernizačního fondu a dalších evropských fondů. Potřebují dnes fotovoltaiky dotace, aby se jejich instalace vyplatila, když produkují elektřinu levněji, než kolik stojí na burze?

Dotace nejsou nárokovatelné, takže na ně nelze spoléhat. Je to něco navíc, co trochu sníží investiční náklady a vylepší návratnost projektu. Vlastní zdroje, které klienti do instalace musí vložit, stále převažují. Na druhou stranu, pokud to s trvale udržitelným rozvojem, Green Dealem a celkovou změnou v energetice myslíme v Evropě vážně, tak se pomoc státu a Evropské unie nabízí. V západních zemích je to automatické, tak by nebylo rozumné u nás dotace snižovat či podceňovat a tím znevýhodňovat naše občany a firmy.

Jak se liší návratnost typického fotovoltaické projektu na rodinném domě bez dotace a s dotací?

Záleží na pozici konkrétního projektu, orientaci ke světovým stranám, na velikosti a naklonění ploch. V průměru se dá říct, že návratnost fotovoltaiky na rodinných domech je bez dotace zhruba dvanáct let, s dotací ve výši 40 procent investičních nákladů pak přibližně sedm let. Návratnost ale ovlivňuje řada faktorů a jedním z nich je počasí. Loni v létě dost pršelo a bylo zataženo, takže výroba byla nižší. O rok dříve nepršelo čtyři měsíce, svítilo slunce a panely vyrobily více elektřiny, než je průměr.

Boom zaznamenala v roce 2022 také poptávka po tepelných čerpadlech, v naprosté většině měli lidé zájem o systémy vzduch-voda. Museli jste některým zájemcům investici rozmlouvat, protože by tepelné čerpadlo nebylo vhodné pro jejich otopnou soustavu?

Spousta klientů se ptá na tepelná čerpadla vzduch-voda, některým ale tento systém opravdu musíme rozmluvit. Tepelné čerpadlo se nedá použít vždy a všude. Je určitě dobře, že nyní více přemýšlíme o využití alternativních způsobů vytápění, mezi něž tepelná čerpadla patří. Na druhou stranu je nelze úplně aplikovat do stávajících projektů, například kvůli už instalovaným otopným tělesům, rozvodům, dimenzím potrubí či teplotnímu spádu topné vody. U nových projektů je vhodné kombinovat tepelná čerpadla s dalšími zdroji a u horských apartmánových domů je to v podstatě jedna z mála možných alternativ trvale udržitelného zdroje vytápění. Musíme si uvědomit, že se jedná zároveň o hlučný zdroj, který musí být umístěn tak, aby mohl na jedné straně nasávat vzduch, tedy aby před venkovní jednotkou nic nestálo, a zároveň aby hlukem neobtěžoval okolní zástavbu, hlavně v noci.

Budou tepelná čerpadla do budoucna standardním typem vytápění u novostaveb, ať už rodinných, nebo bytových domů?

Je to jedna z možností. Určitě se tepelná čerpadla vzduch-voda, ale v podstatě i voda-voda stanou u novostaveb běžnější součástí. Od plynu se bude postupně upouštět. A to ať už z důvodu krize, či kvůli evropské politice, která utlumuje používání fosilních paliv. Nejde ale jen o instalaci tepelného čerpadla, ale o jeho zapojení do celého systému hospodaření s energií. Lidé zjistí, že je vhodné ho kombinovat s fotovoltaickými systémy, rekuperací, zároveň se naučí šetřit energií, začnou více využívat inteligentních systémů ovládání a řízení domů a bytů. To vše jim pomůže vytvořit příjemné životní podmínky za přijatelné náklady.

Jaký očekáváte zájem o fotovoltaické systémy a alternativní systémy vytápění v roce 2023?

Poptávka určitě poroste. Zájem o fotovoltaické systémy bude dán jednak legislativou – veřejné a komerční budovy musí mít od roku 2026 instalovány fotovoltaické panely, a jednak zkušenostmi lidí, kteří nyní váhají a čekají, kam vývoj cen energie bude směřovat. Ověří si třeba u sousedů, že soláry jsou výhodné, a budou si je chtít pořídit také. Zjistí, že jsou díky nim částečně energeticky nezávislí, soběstační, bez nutnosti náročné údržby.

Spustili jste také investiční fond Clean Energy Fund. Investoři mohou vaším prostřednictvím vydělat na komplexních energetických systémech založených na obnovitelných zdrojích. Jak takový projekt, do něhož prostřednictvím CEF investují, vypadá?

Clean Energy Fund investuje do tří rozdílných segmentů obnovitelných zdrojů energie, a to do lokálních distribučních soustav včetně fotovoltaiky na střechách rezidenčních nemovitostí, do fotovoltaiky na střechách průmyslových objektů a do samostatných pozemních elektráren. Každý z těchto segmentů má svá specifika a silné stránky, čímž se daří diverzifikovat i případná rizika investice.

Byznys plán projektu spočívá v tom, že u developerského projektu vybudujete kompletní energetickou infrastrukturu včetně energetických zdrojů, soustavu pak provozujete a obyvatelům účtujete za služby a dodanou energii?

Ano, v případě developerských projektů se jedná o komplexní řešení s cílem maximalizovat energetickou nezávislost.

S jakou výnosností u svých projektů počítáte a jaký podíl ze zisku dostanou investoři do CEF?

Výnosnost projektů je rozdílná a investoři mohou investovat do celkem šesti rozdílných tříd investičních akcií investičního fondu Clean Energy Fund SICAV, a. s., podle výše investované částky a preferovaného modelu rizika. V současné době jsou zajímavé výkonnostní investiční akcie, u kterých je přednostní výnos (před zakladateli fondu) vázán na sazbu PRIBOR. Výnos investorů očekáváme nad osm procent.

Mohou si obyvatelé, kteří jsou připojení k takové vaší lokální distribuční soustavě, zvolit svého dodavatele elektřiny?

Jistě. Energie vyrobená na střeše ze slunečního záření nepokryje nikdy všechny energetické nároky v průběhu celého roku. Tudíž je vždy nutné připojení i na elektrickou distribuční síť a zvolit si dodavatele elektrické energie.

Zatím chystáte energetické projekty na developerských projektech sesterských společností ve skupině FIPOX. Plánujete spolupráci i s jinými developery?

Rozhodně se ničemu takovému nebráníme. Naopak rádi rozšíříme portfolio developerů, se kterými spolupracujeme.

Kolik peněz byste chtěli v příštích letech od investorů získat?

V roce 2023 cílíme na 600 milionů korun. To také odpovídá projektům, které stavíme nebo připravujeme.

Jaký potenciál pro investice do obnovitelných zdrojů v Česku vidíte pro příští roky?

Potenciál do budoucna je obrovský. Zejména v oblasti takzvané komunitní energetiky, kterou naším fondem podporujeme.

Petr Tomáš

Je členem dozorčí rady fondu kvalifikovaných investorů Clean Energy Fund SICAV, který se zaměřuje na investice do zelené energetiky, zejména do fotovoltaických elektráren. Společně s developerem Tomášem Vavříkem založil společnost Magus EDH, která rozvíjí využití energie z obnovitelných zdrojů. Clean Energy Fund i Magus EDH jsou součástí skupiny FIPOX. Působí také jako statutární ředitel neziskové organizace Smart City Innovations Institut, která pořádá soutěž Chytrá města.

Autor: Jan Stuchlík

Líbil se vám článek? Podělte se o něj se svými přáteli:

Čtěte také

BYZNYS & REALITY
LIFESTYLE
ROZHOVORY
ARCHITEKTURA & DESIGN
Estate Awards
O portálu
O magazínu Estate
Reference
Premium Media Group
Kontakt
Všeobecné obchodní podmínky
Zásady ochrany osobních údajů
Spravovat souhlas s nastavením osobních údajů

Sociální média

© 2021 All rights reserved​

Made by RomanJelinek.cz | full servisová marktingová agentura

Porovnejte nabídky