kliknutím aktivujete zoom
načítám...
Nenašli jsme žádné výsledky
otevřená mapa
Pohled Cestovní mapa Družice Hybridní Terén Moje lokace Celá obrazovka Předch další

0 Kč - 50 000 000 Kč

Další možnosti vyhledávání

0 Kč - 100 000 Kč

Další možnosti vyhledávání
Našli jsme 0 Výsledek. Zobrazit výsledky

Estate.cz » Promotion » Jak na plnění konkurenční doložky

Jak na plnění konkurenční doložky

konkurenční doložka
Foto: ASB GROUP
Často se ptáte, co potřebujete udělat vůči orgánům státní správy pro vaši evidenci. Sjednání konkurenční doložky ve smlouvě se stává běžnou praxí hlavně pro manažery nebo členy statutárních orgánů. Ovšem i její plnění se často setkává s určitými úskalími.

Konkurenční doložka je dle § 310 zákoníku práce dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, kterou se zaměstnanec zavazuje, že po dobu nejdéle jednoho roku od skončení zaměstnání nebude vykonávat výdělečnou činnost shodnou s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo takovou, jež má k ní soutěžní povahu. Naproti tomu se zaměstnavatel zavazuje, že zaměstnanci za každý měsíc plnění tohoto závazku poskytne zaměstnanci přiměřené finanční vyrovnání. Vyrovnání musí být minimálně ve výši jedné poloviny průměrného měsíčního výdělku za každý měsíc plnění závazku.

Písemná dohoda konkurenční doložky je nezbytnou součástí její platnosti (může být součástí pracovní smlouvy). Dohoda se však uzavírá pouze s vymezeným okruhem zaměstnanců. Jedná se o zaměstnance, kteří u zaměstnavatele získají informace, poznatky pracovních a technologických postupů, jejichž využití by mohlo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost. Nemusí se však jednat pouze o zaměstnance v manažerských či jinak klíčových pozicích. Konkurenční ujednání bývá i součástí smluv o výkonu funkce členů statutárních orgánů obchodních korporací.

Pokud je dohoda platná, dochází k jejímu plnění. Firma tak vyplácí příjem někomu, kdo již není jejím zaměstnancem. Z pohledu zákona o daních z příjmů se jedná o příjem, který plyne v souvislosti s dřívějším výkonem činnosti, tj. zdanitelný příjem.

Podle § 3 odst. 3 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti je jako zaměstnanec pro účely tohoto zákona považována i fyzická osoba, které jsou po skončení zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění (ukončení pracovního poměru) zúčtovány příjmy, které jsou započitatelné do vyměřovacího základu. Mezi tyto příjmy spadá i plnění konkurenční doložky. Vzhledem k tomu, že se jedná o příjem zúčtovaný, zdanitelný, který není uveden ve výjimkách (§ 5 odst. 2 zákona o pojistném na sociální zabezpečení), podléhá odvodu pojistného na sociální zabezpečení. Ovšem mějte na paměti, že účast na nemocenském pojištění je vázána na trvání příslušného právního vztahu uvedeného v § 5 písm. a) zákona o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, kdy zaniká vždy skončením tohoto vztahu, a to i v případě, že je po jeho skončení dodatečně zúčtován příjem, z něhož bylo odvedeno pojistné.

U placení pojistného na zdravotní pojištění z konkurenční doložky nastává legislativní anomálie. Pozor, v souladu se zákonem je odváděno zdravotní pojistné z vyplácené odměny po skončení zaměstnání. Obvykle se tak děje po dobu jednoho roku po ukončení zaměstnání. Po tuto dobu již není bývalý zaměstnanec považován (evidenčně) za zaměstnance. Bývalý zaměstnanec pobírající plnění konkurenční doložky se ovšem nemůže evidovat ani na úřadu práce do evidence uchazečů o zaměstnání. Zároveň je ovšem pro účely odvodu pojistného na zdravotní pojištění veden jako osoba bez zdanitelných příjmů po dobu trvání plnění konkurenční doložky a má tak povinnost hradit si zdravotní pojištění dvakrát.

Klára Cowan
Klára Cowan, foto: ASB GROUP

Autor: ASB GROUPKlára Cowan, Head of Payroll ASB Czech Republic

Líbil se vám článek? Podělte se o něj se svými přáteli:

Čtěte také

BYZNYS & REALITY
LIFESTYLE
ROZHOVORY
ARCHITEKTURA & DESIGN
Estate Awards
O portálu
O magazínu Estate
Reference
Premium Media Group
Kontakt
Všeobecné obchodní podmínky
Zásady ochrany osobních údajů
Spravovat souhlas s nastavením osobních údajů

Sociální média

© 2021 All rights reserved​

Made by RomanJelinek.cz | full servisová marktingová agentura

Porovnejte nabídky